Grupa Krasnale

     Nauczyciele prowadzący grupę to:
     mgr Emilia Frydrych
     mgr Aneta Fielek

 

MAJ – GRUPA KRASNALE

Tematy kompleksowe:

1. Na wiosennej łące

2. Od pomysłu aż po dach

3. Święto Rodziny

4. Jak powstaje …?

Po zakończeniu miesiąca dziecko:
– rozwija umiejętność aktywnego słuchania i wypowiadania się na określony temat,
– rozwija pamięć i percepcję słuchową,
– rozwija sprawność narządów artykulacyjnych,
– wymienia imiona członków swojej rodziny,
– opowiada o swojej ulubionej formie spędzania czasu z bliskimi,
– udziela odpowiedzi na pytania związane z tekstem,
– podaje przykłady różnych zawodów; opowiada o nich,
wymienia etapy produkcji mleka,
– wymienia owady i inne zwierzęta żyjące na łące,
– podaje przykłady działań dotyczących ochrony przyrody i właściwego zachowania się wobec zwierząt,
– potrafi odpowiednio się zachować podczas przedstawienia,
– nagradza brawami aktorów,
– porównuje przedmioty w swoim otoczeniu,
– szacuje długość i wykonuje jej pomiar,
– zauważa regularność, układa rytmy,
– przelicza w dostępnym zakresie,
śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,
– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną według instrukcji, łączy ze sobą różne materiały,
– wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą,
– aktywnie uczestniczy w zabawach z rodzicami, prezentuje przygotowana piosenkę, wręcza upominek,
– wykonuje samodzielnie drobne upominki dla rodziców z okazji ich święta,
– doskonali płynność i precyzję ruchu,
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych,
– aktywnie uczestniczy w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
Skip to content