Grupa Krasnale

     Nauczyciele prowadzący grupę to:
     mgr Emilia Frydrych
     mgr Aneta Cholewka

 

GRUDZIEŃ – GRUPA KRASNALE

Tematy kompleksowe:

  1. Zima tuż- tuż
  2. Przygotowania do świąt
  3. Hej, kolęda, kolęda!
  4. Nadchodzi nowy rok

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

– wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie zimą,

– zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,

– zna funkcje zegara oraz wybrane zwyczaje związane z żegnaniem starego roku i witaniem nowego,

– aktywnie uczestniczy w grupowej rozmowie,

– poznaje figury geometryczne: koło i trójkąt,

– przelicza elementy zbiorów,

– stosuje pojęcia: za mało, za dużo,

– uważnie słucha muzyki,

– próbuje śpiewać piosenki,

– odtwarza prosty układ rytmiczny,

– wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym,

– tnie nożyczkami po wyznaczonej linii,

– układa obrazek w całość,

– próbuje dzielić wyrazy na sylaby wypowiadając je rytmicznie,

– tworzy zimowy krajobraz przy użyciu białej farby,

– wykonuje łańcuch na choinkę,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną,

– bierze udział w zabawach z rówieśnikami,

– potrafi współdziałać w zespole,

– potrafi rozwiązać zagadkę,

– przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie ujętych w kodeksie przedszkolaka,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

Skip to content