Grupa Misie

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Martyna Ledwoch

e-mail grupowy: misie2020@autograf.pl

Konsultacje dla rodziców:poniedziałek-godz.15:00-15:30-Aneta Ch. 

                                             wtorek – godz. 16:00 – 16:30 – Martyna L.

 GRUDZIEŃ – grupa MISIE

Tematy kompleksowe:

1. Domowi ulubieńcy

2. To już zima

3. Świąteczne zwyczaje

4. Przy wigilijnym stole 

5. Witamy Nowy Rok

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

• odpowiada na pytania dotyczące utworu,
• zadaje pytania w sposób zrozumiały,
• wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, składa pocięte obrazki,
• wraz z nauczycielem układa bajkę, posługując się wybranymi obrazkami,
• wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela,
• porusza się w rytm słyszanej muzyki,
• śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych,
• próbuje grać rytmicznie na grzechotce,
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych usprawniających części ciała,
• pokonuje tor przeszkód dostosowany do swoich możliwości zachowując równowagę,
• układa przedmioty do policzenia w zakresie czterech,
• liczy w zakresie 4,
• kontynuuje rytm dokładając kolejne elementy w szeregu,
• posługuje się wyrażeniami na, pod, obok, za w sytuacjach zadaniowych,
• wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji świąt,
• wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami (wycinanie, przyklejanie),
– rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.