Grupa Misie

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Martyna Ledwoch

e-mail grupowy: misie2020@autograf.pl

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek-godz.15:00-15:30-Aneta Ch. 

                                               wtorek – godz. 16:00 – 16:30 – Martyna L.

 CZERWIEC – grupa MISIE

Tematy kompleksowe:

1. Wszystkie dzieci są nasze
2. Znamy zwierzęta egzotyczne
3. Na moim podwórku
4. Zbliżają się wakacje
5. Odpoczywamy bezpiecznie

Po zakończeniu miesiąca dziecko:
• dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy,
• wypowiada się na forum grupy na temat opowiadania,
• uważnie słucha poleceń nauczyciela,
• uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa wynikających
z oglądanych filmów,
• dostrzega konieczność zachowania ostrożności wobec nieznanych osób,
• z pomocą nauczyciela ustala wynik dodawania i odejmowania,
• ustala wynik dodawania i odejmowania, przeliczając przedmioty
w trakcie zabaw aranżowanych przez nauczyciela,
• nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach,
• uczestniczy w zabawach eksperymentalnych, poznając właściwości powietrza,
• układa z danych obrazków krótkie historyjki,
• włącza się do zabaw teatralnych,
• majsterkuje z wykorzystaniem różnorodnych materiałów,
• nakleja gotowe elementy w dowolny sposób,
• wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, składanki papierowe,
• maluje pędzlem,
• słucha nagrań piosenek,
• śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych,
• reaguje na zmiany w muzyce według poleceń nauczyciela,
• porusza się w rytm słyszanej muzyki,
• naśladuje różne głosy i odgłosy podczas zabaw dźwiękonaśladowczych,
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych z wykorzystaniem piłki,
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych
na placu przedszkolnym.

 

 

Skip to content