Grupa Misie

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Martyna Ledwoch

e-mail grupowy: misie2020@autograf.pl

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek-godz.15:00-15:30-Aneta Ch. 

                                               wtorek – godz. 16:00 – 16:30 – Martyna L.

 MAJ – grupa MISIE

Tematy kompleksowe:

1. Łąka wiosną
2. Wiosna na wsi
3. Znamy różne zawody
4. Moi rodzice

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

• wypowiada się na forum grupy na temat wysłuchanego opowiadania,
• układa z danych obrazków krótkie historyjki, wymyśla najlepsze zakończenie,
• wypowiada się na temat pracy rodziców,
• aktywnie uczestniczy w grupowej rozmowie,
• pokazuje ulubione ilustracje w książce, próbuje je omawiać,
• aktywnie uczestniczy w organizowanym nagraniu programu artystycznego,
• ustala wynik odejmowania, przeliczając przedmioty w trakcie zabaw aranżowanych przez nauczyciela,
• posługuje się wyrażeniami: na, pod, przed, za, obok, między…
• planuje swoje działania, sprawdza ich efekt,
• liczy na palcach w sytuacjach zadaniowych (dodawanie, odejmowanie),
• wskazuje wybrane zwierzęta hodowane w gospodarstwie domowym,
• porównuje wygląd wybranych zwierząt dorosłych i ich potomstwa, określając charakterystyczne cechy,
• naśladuje głosy wybranych zwierząt,
• śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,
• reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych,
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
• pokonuje tor przeszkód dostosowany do swoich możliwości zachowując równowagę,
• biega, poprawnie porusza się na czworakach, omijając przeszkody, nie potrącając dzieci,
• aktywnie uczestniczy w spacerze na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

 

Skip to content