Grupa Misie

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Kurzak

mgr Martyna Ledwoch

e-mail grupowy:

Konsultacje dla rodziców: p. Bożena – środa godz. 15:30 – 16:00

                                              p. Martyna – wtorek godz. 12:30 – 13:00                            

GRUDZIEŃ – grupa MISIE

Tematy kompleksowe:

1. To już zima
2. Świąteczne zwyczaje
3. Przy wigilijnym stole
4. Witamy Nowy Rok

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 • odpowiada na pytania dotyczące utworu,
 • zadaje pytania w sposób zrozumiały,
 • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, składa pocięte obrazki,
 • wraz z nauczycielem układa bajkę, posługując się wybranymi obrazkami,
 • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela,
 • porusza się w rytm słyszanej muzyki,
 • śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych,
 • próbuje grać rytmicznie na grzechotce,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych usprawniających części ciała,
 • pokonuje tor przeszkód dostosowany do swoich możliwości zachowując równowagę,
 • układa przedmioty do policzenia w zakresie czterech,
 • liczy w zakresie 5,
 • kontynuuje rytm dokładając kolejne elementy w szeregu,
 • posługuje się wyrażeniami na, pod, obok, za w sytuacjach zadaniowych,
 • wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji świąt,
 • wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami (wycinanie, przyklejanie),
 • rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku
Skip to content