Grupa Misie

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Jolanta Kowalczyk
mgr Aneta Cholewka

                                                            GRUDZIEŃ – GRUPA MISIE

Tematy kompleksowe:

1. Co to za święty ,co rozdaje prezenty?

2. Zima tuż, tuż.

3. Przygotowanie do świąt.

4. Hej kolęda, kolęda.

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

– Przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie ujętych w Kodeksie Przedszkolaka.

– Wypowiada się na określony temat.

– Poznaje sposoby ochrony przed zimnem, rozpoznaje cechy zimowego krajobrazu, wypowiada się na temat właściwości lodu i śniegu.

– Koloruje rysunek według podanego kodu.

– Segreguje ubrania na letnie i zimowe, nazywa elementy garderoby.

– Słucha wierszy, opowiadań, baśni odpowiada na pytania dotyczące utworu literackiego.

– Recytuje indywidualnie i zespołowo krótkie wierszyki.

Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną – rysowanie po śladzie, wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym .

Zna zwyczaje rozdawania prezentów przez św. Mikołaja.

– Rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe, wyodrębnia w prostych zdaniach wyrazy , dzieli wyrazy na sylaby wypowiadając i klaszcząc rytmicznie.

– Nazywa wybrane tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Rozpoznaje sytuacje zagrażającą bezpieczeństwu podczas zabaw zimowych na śniegu i lodzie, orientuje się gdzie można bawić się bezpiecznie.

– Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie pięć i więcej, używa przymiotników: na, pod, za, rozwija orientację przestrzenną. Klasyfikuje elementy wg koloru, rodzaju, wielkości. Zna figurę geometryczną ,, trójkąt” , stosuje pojęcia ; duży mały; gruby , cienki , ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty w sytuacjach zabawowych.

– Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie, rytmicznie klaszcze, ilustruje piosenkę ruchem, uczestniczy w pląsach i zabawach tanecznych, odpowiednio reaguje na przerwy w muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych.

– Rozróżnia kolory podstawowe i pochodne, maluje farbami, nakleja gotowe elementy na kartkę wg poleceń nauczyciela i dowolny sposób, ozdabia choinkę w sali, wykonuje ozdoby świąteczne, wykonuje prace plastyczną, posługując się różnymi technikami: wypychanie, sklejanie.

– Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych.

– Aktywnie uczestniczy w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

Skip to content