Grupa Misie

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Kurzak

mgr Martyna Ledwoch

e-mail grupowy:

Konsultacje dla rodziców:

                                              

PAŹDZIERNIK – grupa MISIE

Tematy kompleksowe:

1. Jesień w sadzie
2. Jesień w ogrodzie
3. O sobie samym
4. Moje zmysły

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 • wypowiada się na forum grupy na temat ilustracji i opowiadania,
 • aktywnie uczestniczy w grupowej rozmowie;
 • dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy;
 • układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych;
 • rytmizuje nazwy owoców;
 • liczy w zakresie 4;
 • porównuje obiekty względem długości;
 • rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je, dopasowuje kolory według kodu;
 • wskazuje i nazywa części swojego ciała i drugiej osoby;
 • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela;
 • śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych;
 • porusza się w rytm słyszanej muzyki;
 • tańczy, naśladując ruchy nauczyciela;
 • majsterkuje z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną: rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów;
 • nakleja gotowe elementy w dowolny sposób i według poleceń nauczyciela;
 • eksperymentuje, lepiąc z plasteliny;
 • wykonuje pracę techniką wydzieranki;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
 • w trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych reaguje na znaki, sygnały według umowy z nauczycielem.
Skip to content