Grupa Misie

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Kurzak

mgr Martyna Ledwoch

e-mail grupowy:

Konsultacje dla rodziców: p. Bożena – środa godz. 15:30 – 16:00                                                                               p. Martyna – wtorek godz. 12:30 – 13:00    

                       

MAJ – grupa MISIE

Tematy kompleksowe:

 • Łąka wiosną
 • Wiosna na wsi
 • Znamy różne zawody
 • Moi rodzice

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 • wypowiada się na forum grupy na temat wysłuchanego opowiadania,
 • aktywnie uczestniczy w grupowej rozmowie,
 • układa z danych obrazków krótkie historyjki,
 • wymyśla najlepsze zakończenie historyjki,
 • wypowiada się na temat pracy rodziców,
 • uważnie słucha opowiadania,
 • pokazuje ulubione ilustracje w książce, próbuje je omawiać,
 • śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,
 • reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych,
 • ustala wynik odejmowania, przeliczając przedmioty w trakcie zabaw aranżowanych przez nauczyciela,
 • liczy na palcach w sytuacjach zadaniowych (dodawanie, odejmowanie),
 • planuje swoje działania, sprawdza ich efekt,
 • posługuje się wyrażeniami: na, pod, przed, za, obok, między,
 • wskazuje wybrane zwierzęta hodowane w gospodarstwie domowym,
 • porównuje wygląd wybranych zwierząt dorosłych i ich potomstwa, określając charakterystyczne cechy,
 • naśladuje głosy wybranych zwierząt,
 • układa płaskie kompozycje z różnorodnego materiału,
 • nakleja gotowe elementy w dowolny sposób,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
 • pokonuje tor przeszkód dostosowany do swoich możliwości zachowując równowagę,
 • biega, poprawnie porusza się na czworakach, omijając przeszkody, nie potrącając dzieci,
Skip to content