Grupa Misie

Nauczyciele prowadzący grupę to:                                                                                       

mgr Jolanta Kowalczyk
mgr Aneta Cholewka

                                                        KWIECIEŃ   – GRUPA MISIE

Tematy kompleksowe:

1.W świecie książek.

2.Kto nam pomoże.

3.Dbamy o naszą planetę.

4.Jestem Polką , Jestem Polakiem.

5.Jestem Polką , Jestem Polakiem. c. d.

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 • przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie ujętych w Kodeksie Przedszkolaka.
 • słucha wierszy , opowiadań , odpowiada na pytania dotyczące utworu literackiego, poprawnie układa  historyjki obrazkowe.
 • opisuje zasady zachowania się w bibliotece, wyjaśnia pojęcie ,, biblioteka”, ,,księgarnia”, wie, jak powstaje książka, wymienia etapy powstawania książki.
 • wie, czym zajmuje się strażak, zna numery alarmowe, wyjaśnia pojęcie ,, ewakuacja”, zna zasady zachowania podczas ewakuacji.
 • wie ,na czym polegają zadania policjanta,  jakie przedmioty są potrzebne policjantowi do pracy,
 • wyjaśnia pojęcia: ekolog, ekologia, rozumie zasady segregacji śmieci, wyjaśnia pojęcia: segregacja, wysypisko, śmieciara,  wyjaśnia pojęcie ,,odnawialne źródła energii” , wie, skąd mamy prąd,
 • wie, jak oszczędzać wodę, wyjaśnia pojęcie ,, recykling”,
 • wie, co to jest legenda, wie w jakim kraju mieszka, zna symbole narodowe, wie, jak nazywa się stolica Polski, jak wygląda flaga Polski, nazywa wybrane miasta, podaje nazwę miejscowości w, której mieszka oraz adres, zna herb miasta, rzekę.
 • rozpoznaje zabytki i ważniejsze instytucje w swoim mieście, wie,  jaka jest najdłuższa rzeka Polski,
 • wie , że Polska należy do Unii Europejskiej, zna flagę Unii, wymienia państwa należące do Unii,  zna flagę  Unii Europejskiej,
 • opowiada i wskazuje zmiany zachodzące w przyrodzie charakterystyczne dla danej pory roku.
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną , wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,
 • liczy przedmioty pokazując palcem, liczy palce u rąk, kontynuuje prosty rytm, klasyfikuje przedmioty, odtwarza i kontynuuje rytmy, stosuje określenia: przed, za, nad, pod, z boku, rozwiązuje zadania matematyczne na dodawanie i odejmowanie.
 • śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie, rytmicznie klaszcze, ilustruje piosenki ruchem, uczestniczy w pląsach i zabawach tanecznych, odpowiednio reaguje na zmiany dynamiki, tempa , wysokości dźwięków   , gra na instrumentach perkusyjnych.
 • rozróżnia kolory podstawowe, maluje farbami, nakleja gotowe elementy na kartkę wg poleceń nauczyciela i dowolny sposób , wykonuje upominek dla rodziców

 

Skip to content