Deprecated: Korzystanie z _register_skins uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.1.0! Zamiast tego użyj Elementor\Widget_Base::register_skins(). in /home/am1x1803161513/domains/p7.com.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4864

Deprecated: Korzystanie z _register_skins uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.1.0! Zamiast tego użyj Elementor\Widget_Base::register_skins(). in /home/am1x1803161513/domains/p7.com.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4864
Grupa Motylki - Przedszkole nr 7

Grupa Motylki

Nauczyciele prowadzący grupę to:                                                

mgr Katarzyna Nowak

mgr Martyna Kuźniak 

 

Konsultacje dla rodziców:

                                   

Godziny pracy grupy- 7.30-15.00

Grupa Motylki jest nową grupą w przedszkolu utworzoną 01.09.2015. Do tej grupy uczęszcza troje dzieci ze
spectrum autyzmu w przedziale wiekowym 4-6 lat. W grupie nauczycielki kładą zdecydowany nacisk
na intensywną pracę terapeutyczną. Celem jest przygotowanie dzieci do udziału oraz funkcjonowanie
w grupie integracyjnej bądź też później w masowej placówce. Wychowawczynie podchodzą do każdego dziecka indywidualnie na podstawie utworzonych programów terapeutycznych.W grupie Motylki nauczycielki starają się wyjaśniać zachowania dziecka rodzicom, a także przygotowywać pomocne wskazówki do pracy z nim. Rozszerzają także formy kontaktu z dzieckiem – głównie kontaktu fizycznego a przede wszystkim stymulacji dziecka do kontaktów społecznych.

Metody jakimi pracują nauczycielki w grupie:

  1. Metoda behawioralna – nauczycielki starają się rozwijać zachowania deficytowe, oraz redukowanie zachowań niepożądanych.
  2. Metoda Aktywności Knillów – w grupie Motylki są dzieci z różnymi nadwrażliwościami – dlatego też, nauczycielki starają się by dzieci wykonywały odpowiednie ćwiczenia – co prowadzi do nauki dziecka w odczuwaniu własnego ciała przez co otwiera się na doznania dotykowe z otoczenia.
  3. Metoda Dobrego Startu – wychowawcy grupy kształtują poprzez ową metodę zdolność w nawiązywaniu kontaktów społecznych bowiem ona uczy dzieci współdziałania.
  4. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – w tej metodzie nauczycielki stosują kołysanie, turlanie, przytulania celem zaspokojenia potrzeb dziecka w kontaktach z osobą dorosła. Dzięki niej rozwijana przez ruch jest świadomość własnego ciała, przestrzeni a przede wszystkim nawiązywanie bliskiego kontaktu z drugą osobą.
  5. Metoda Integracji Sensorycznej – Uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe.

Dodatkowo dzieci w grupie Motylki doskonalą umiejętności z zakresy samoobsługi, realizują podstawę programową, systematycznie uczestniczą w zajęciach plastycznych i muzycznych. Każdego dnia w grupie prowadzone są zabawy dydaktyczne i tematyczne, słuchowe i oddechowe.

 

Skip to content