Grupa Pszczółki

Nauczyciele prowadzący grupę:

mgr Martyna Kazior
mgr Słota Katarzyna

Konsultacje dla rodziców:          

Godziny pracy grupy 8.00-15.00

Od dnia 1.10.2013 roku w naszym przedszkolu została utworzona nowa grupa o nazwie „Pszczółki”. Uczęszcza do niej 4 dzieci.

Są to dzieci ze spektrum autyzmu. Grupę prowadzą: Martyna Kazior oraz Katarzyna Słota „Pszczółki” integrują się z grupą 6-latków
„Skrzaty” podczas wspólnych zajęć edukacyjnych oraz zabaw grupowych. W grupie realizowany jest Program „Od przedszkolaka do
pierwszaka” autorstwa p.Iwony Brody w oparciu o podstawę programową z uwzględnieniem indywidualizacji poszczególnych celów
dla każdego dziecka z osobna oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.


Skip to content