Grupa Skrzaty

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Joanna Biedak

mgr Emilia Frydrych

e-mail grupowy: p7skrzaty@wp.pl

Konsultacje dla rodziców:

poniedziałek-godz.15:30-16:00 Emilia F.

czwartek – godz. 15:30 – 16:00 Joanna B.

 CZERWIEC –  grupa SKRZATY  i PSZCZÓŁKI

Tematy kompleksowe: 

1. Dzieci z całego świata.
2. Na naszym podwórku.
3. Wkrótce wakacje.
4. Woła nas słoneczne lato.

Po zakończeniu miesiąca dziecko:
• Słucha wierszy, opowiadań, wypowiada się na temat ich treści.
• Wymienia cechy przyjaciela, ocenia zachowania bohaterów.
• Wymienia różnice w wyglądzie zewnętrznym dzieci mieszkających na różnych kontynentach.
• Wykonuje prezent dla przyjaciela.
• Wymienia charakterystyczne cechy lata, wie, jak należy ubierać się latem.
• Rozpoznaje i nazywa różne środki lokomocji.
• Wypowiada się na temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wędrówek, wyjaśnia gdzie można bawić się bezpiecznie.
• Wie, jakie przedmioty są potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek.
• Tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik.
• Rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe, wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym i słuchowy.
• Dzieli zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach, czyta proste wyrazy.
• Śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych, wypowiada się na temat treści piosenek, odpowiednio reaguje na przerwy w muzyce, dostrzega zmiany dynamiki, tempa, wysokości dźwięków, tworzy akompaniament na instrumentach perkusyjnych, chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych współczesnych i ludowych.
• Prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozwiązuje proste zadania matematyczne, liczy w zakresie 10 i więcej, ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach i w pamięci, dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy, porusza się w przestrzeni wg poleceń nauczyciela, dostrzega rytm i kontynuuje go.
• Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną.
• Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.
• Aktywnie uczestniczy w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu.

Skip to content