Grupa Skrzaty

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Jolanta Kowalczyk

mgr Anna Pudlik

e-mail grupowy:

Konsultacje dla rodziców: p. Jola – środa godz. 11:30 – 12:00

  p. Ania – poniedziałek godz. 11:00 – 11:30

CZERWIEC – grupa SKRZATY

Tematy kompleksowe:

 1. Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.
 2. Na naszym podwórku.
 3. Lato,lato woła nas!
 4. Czas do szkoły!
 5. W świeci muzyki.

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO

 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach ruchowych, rytmicznych, gimnastycznych współdziałając z kolegami i koleżankami,
 • śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych z zachowaniem melodii i rytmu, porusza się rytmicznie przy muzyce, wyraża muzykę za pomocą ruchu i barw,
 • poznaje zwyczaje zwierząt podczas wycieczki do alpakarni,
 •   dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania,
 •  układa i opowiada historyjkę obrazkową; wypowiwda się całymi zdaniami zachowując ciąg przyczynowo-skutkowy, wypowiedź jest poprawna pod względem gramatycznym,
 • słucha z uwagą czytanego tekstu opowiadania, odpowiada na pytania związane z wysłuchanym tekstem, formułuje kilkuzdaniową wypowiedź na określony temat,
 • potrafi opowiedzieć o swoich marzeniach,
 • orientuje się na kartce papieru, rysuje plan podwórka,
 • rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne wskazując ich charakterystyczne cechy,
 • bawi się na placu zabaw z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku,
 • czyta proste teksty bądź podejmuje próby czytania,
 • nazywa nową porę roku, dostrzega i wymienia oznaki lata,
 • pisze litery po śladzie lub samodzielnie z zachowaniem kierunku pisowni,
 • nazywa emocje związane z faktem pójścia do szkoły.
Skip to content