Grupa Skrzaty

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Jolanta Kowalczyk

mgr Anna Pudlik

e-mail grupowy:

Konsultacje dla rodziców: p. Jola – środa godz. 11:30 – 12:00

  p. Ania – poniedziałek godz. 11:00 – 11:30

 LISTOPAD –  grupa SKRZATY  i PSZCZÓŁKI

Tematy kompleksowe: 

 1. Domy i domki
 2. Urządzenia elektryczne.
 3. Pada deszcz
 4. Zdrowie i emocje naszym skarbem

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 • czyta tekst wyrazowo-obrazkowy
 • rozpoznaje i nazywa literę I,i , T,t, D,d, K,k, małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czyta proste wyrazy z poznanymi literami
 • układa rymy do podanych słów
 • wyodrębnia zdania z wypowiedzi, liczy w nich słowa
 • czyta sylaby, proste wyrazy
 • wymienia słowa rozpoczynające się na określoną głoskę
 • wypowiada się na temat swojego domu
 • uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem podskoku, równowagi
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą K. Orffa
 • podaje swój adres
 • podaje oznaki pór roku
 • śpiewa piosenki
 • tworzy akompaniament do piosenek
 • rozpoznaje i nazywa trójkąt, prostokąt,
 • segreguje figury według kształtów
 • wymienia nazwy domów zwierząt
 • podaje nazwę aktualnego miesiąca – listopad
 • rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 4, 5
 • wymienia przedmioty – dawne odpowiedniki wybranych urządzeń elektrycznych
 • określa, co pływa, a co tonie w wodzie
 • wie, że należy ubierać się odpowiednio do pogody
 • wie, jak powstaje deszcz
 • wykonuje pracę plastyczną nową techniką mokre na mokrym
 • miesza barwy podstawowe; określa, jakie barwy powstaną
 • omawia, na podstawie obrazków, zjawisko krążenia wody w przyrodzie
 • przedstawia rozwiązania zagadek ruchem
 • wie, co to znaczy zdrowe odżywianie
 • wyjaśnia znaczenie piramidy zdrowia
 • układa z kolegami całodzienny jadłospis
 • wie, dlaczego należy myć zęby po posiłkach
 • gra w grę z kolegą
 • określa, kiedy idziemy do apteki, kiedy do przychodni, a kiedy do szpitala
 • wie, że – tak jak dorośli – posiada swoje prawa
 • wie, na czym polega praca farmaceuty
 • wypowiada się na temat dbania o czystość
 • umieją rozpoznawać i nazywać swoje oraz cudze uczucia
 • prawidłowo interpretują obserwowane sytuacje społeczne
 • lepiej radzą sobie z porażkami i stresem

 

 

 

 

Skip to content