Grupa Skrzaty

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Jolanta Kowalczyk

mgr Anna Pudlik

e-mail grupowy:

Konsultacje dla rodziców:

 

 

 PAŹDZIERNIK –  grupa SKRZATY  i PSZCZÓŁKI

Tematy kompleksowe: 

 1. Jesienią w sadzie
 2. Warzywa znane i lubiane. 
 3. Moja rodzina
 4. Zwierzęta domowe

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa znane mu owoce, 
 • potrafi określić, które owoce rosną w polskich sadach i ogrodach, a które to owoce egzotyczne, 
 • określa jaką głoskę słyszy w nagłosie wyrazów,
 • rozpoznaje obraz graficzny głoski O, o; A, a; M, m; E, e  małej i wielkiej, pisanej i drukowanej,
 • aktywnie słucha nagrania piosenki, śpiewa piosenkę, porusza się w rytm muzyki,
 • wykonuje ćwiczenia naśladowcze, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wskazuje i nazywa cyfry 1,  2, 3,
 • tworzy pracę na podany temat,
 • rozwija sprawność manualną poprzez wydzieranie papieru,
 • układa z kilku obrazków sensowną historyjkę,
 • wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną: lepi,
 • pisze litery i cyfry po śladzie i samodzielnie, lepi kształt liter z plasteliny,
 • przygotowuje z warzyw sałatkę,
 • stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa,
 • tworzy pracę z wykorzystaniem techniki stemplowania,
 • nazywa i rozpoznaje warzywa na obrazkach,
 • segreguje warzywa ze względu czy jemy je na surowo czy ugotowane,
 • wykonuje obrazek ulubionego warzywa,
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania mówiąc płynnie i wyraźnie,
 • tworzy wazonik dla rodziców,
 • wykleja plasteliną określoną powierzchnię,
 • wyodrębnia kształt kwadratu i go nazywa,
 • ustala na poziomie intuicji, czym jest kwadrat,
 • wymienia członków swojej rodziny,
 • nazywa zawody wykonywane przez rodziców,
 • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym: opowiada, co widzi na obrazku,
 • dokonuje charakterystyki zwierząt żyjących w gospodarstwie domowym,
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat,
 • zna zagrożenia płynące z kontaktów ze zwierzętami, wie jak się zachować w sytuacji zagrożenia,
 • odgrywa scenki dramowe,
 • wykonuje płaskorzeźbę zwierzęcia z plasteliny, wie, w jaki sposób psy pomagają ludziom,
 • tworzy plakat na podany temat. 
Skip to content