Grupa Skrzaty

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Kurzak Bożena
mgr Ledwoch Martyna

e-mail grupowy:

Konsultacje dla rodziców:

KWIECIEŃ  – GRUPA SKRZATY

 

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

– potrafi ułożyć i odczytać działanie matematyczne

– rozpoznaje znaki matematyczne: -,+, =, >, <, oraz stosuje je poprawnie w sytuacjach   zadaniowych

– porównuje liczebność zbiorów, zna cyfry 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

– dzieli zbiory na podzbiory

– interesuje się czytaniem;

– umie ułożyć wyraz z liter o prostej budowie fonetycznej;

– aktywnie współpracuje w grupie

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej  wyrazów

– potrafi ułożyć i odczytać sylaby, wyrazy  z poznanymi literami

– wymienia nazwy pór roku

– zna zwierzęta żyjące w lesie;

– aktywnie uczestniczy w spacerze na świeżym powietrzu

– buduje wypowiedzi słowne na podstawie opowiadania,

– bierze udział w zabawach ruchowych

 – wie, dlaczego powinnyśmy jeść warzywa i owoce,

– z pomocą nauczyciela potrafi uzasadnić, dlaczego ruch jest ważny

poznaje obecną stolicę i dawne stolice Polski,

– potrafi odróżnić powietrze czyste od zanieczyszczonego (od powietrza ze smogiem),

– z pomocą nauczyciela wymienia wpływ smogu na zdrowie

 – wie, że Polska należy do Unii Europejskiej,

– zna flagę Unii,

– wie, jakie państwa należą do Unii

– zna i rozpoznaje literę w,W,h,H,z,Z – wielką i małą, drukowaną i pisaną

 

Skip to content