Grupa Skrzaty

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Kurzak Bożena
mgr Ledwoch Martyna

e-mail grupowy:

Konsultacje dla rodziców:

GRUDZIEŃ  – GRUPA SKRZATY

Tematy kompleksowe:

  1. CO CIESZY MIKOŁAJA?
  2. JAKIE SPORTY UPRAWIA PANI ZIMA ?
  3. O CZYM W ŚWIĘTA KAŻDY Z NAS PAMIĘTA?
  4. KTÓRY ŻYWIOŁ JEST NAJWAŻNIEJSZY?

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

– wie, że Mikołaj ma swoją siedzibę w Finlandii

 – uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych

 – potrafi ułożyć i odczytać działanie matematyczne

— rozpoznaje znaki matematyczne: -,+, =, >, <, oraz stosuje je poprawnie w sytuacjach zadaniowych

 – porównuje liczebność zbiorów, zna cyfry 1,2,3,4,5,6,7

 – dzieli zbiory na podzbiory

 – interesuje się czytaniem;

 – umie ułożyć wyraz z liter o prostej budowie fonetycznej;

 – aktywnie współpracuje w grupie

 – potrafi właściwie zachować się w miejscu publicznym

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej  wyrazów

– potrafi ułożyć i odczytać sylaby, wyrazy  z poznanymi literami

– wymienia nazwy pór roku

– wie, jak bezpiecznie bawić się zimą

– buduje wypowiedzi słowne na podstawie opowiadania,

– bierze udział w zabawach ruchowych

– potrafi samodzielnie wykonać ozdobę choinkową

– zna zwyczaje i tradycje świąteczne

– układa zdania z rozsypani wyrazowej

– śpiewa niektóre kolędy i pastorałki lub ich fragmenty

– prawidłowo nazywa pory roku

– zna tradycje związane z żegnaniem Starego i witaniem Nowego Roku

– pomaga domownikom w lekkich pracach

– dopasowuje symbole do różnych pór roku

– układa rytm dnia i nocy, dni tygodnia, pór roku i miesięcy

– zna nazwy miesięcy w roku

 – zna i rozpoznaje literę E,e , S,s, B,b – wielką, małą drukowaną i pisaną

Skip to content