Grupa Żabki

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Krowicka-Bylewska

mgr Bożena Gryta

mgr Martyna Kuźniak

Konsultacje dla rodziców: wtorek – godz. 16:00 – 16:30 – Martyna K.

                                            czwartek – godz.16:00 – 16:30 – Bożena G. 

Godziny pracy grupy- 7.00-16.00

Do grupy „Żabki” uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnoscią sprzężoną.                                                     

      Grupa “Żabki” liczy 4 dzieci. Jest to jedyne miejsce w Zawierciu i powiecie zawierciańskim, gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniejszej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach.

     Wprowadzamy dzieci w otaczający, różnorodny świat czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości. Niewielka liczba dzieci w tym oddziale pozwala nauczycielkom na indywidualne podejscie do każdego  dziecka, co umożliwia dzieciom osiąganie maksymalnych postępów rozwojowych.

Aby w pełni oddziaływać na dzieci, zapewniając im jak najlepszą możliwość rozwoju wykorzystujemy w naszej pracy różne metody:

  •  Metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne,  
  •  Program Aktywności i Komunikacji Knillów,  
  •  Stymulacja polisensoryczna,          
  •  Integracja Sensoryczna,              
  •  Metoda F. Affolter,      
  • Metoda Dobrego Startu,    
  • Pedagogika Zabawy,        
  • Zabawy Paluszkowe,      
  • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania prof. Cieszyńskiej,
  • Stosowana Analiza Zachowania.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

B.Gryta-poniedziałek 10-11

czwartek 13-14

M.Kuźniak wtorek 11-12

piątek 13-14

e-mail grupowy: zabki-przedszkole@wp.pl

Skip to content