INFORMACJA

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci 6 – letnie realizujące obowiązkowe przygotowanie szkolne są zwolnione z opłaty 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową.

Previous article

You May Also Like

Skip to content