Grupa Jagódki - 4,5 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 4,5 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Anna Machowiec

mgr Joanna Biedak

Nasza grupa nazywa się „Jagódki” uczęszczają do niej dzieci w wieku 4 i 5 lat. Większość z nas chodzi do przedszkola drugi rok, więc znamy się  z czasów, kiedy byliśmy maluszkami.
Niektóre przedszkolaki w przyszłym roku rozpoczną naukę w szkole podstawowej,będą przygotowywać się do nauki czytania i pisania. W przedszkolu bardzo miło spędzamy czas,nasze panie poświęcają nam dużo czasu i uwagi uczą  zgodnej zabawy, bycia dobrym kolegą i koleżanką.
Przez cały rok   będziemy nabywać wiele nowych wiadomości i umiejętności zakresie mowy, myślenia,procesów poznawczych, sprawności manualnej i ruchowej. Często będziemy przebywać na świeżym powietrzu - w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach. W naszej sali zorganizowane są kąciki aktywnościm. in. kuchenny, książki, gier i układanek, przyrodniczy, konstrukcyjny, dzięki którym możemy rozwijaćswoje zainteresowania i zdolności. Wspólne zabawy, zajęcia, rozmowy, spacery, wspólne posiłki, uroczystości,przedstawienia pozwolą nam być „drużyną”, gdzie najważniejsze jest wzajemne zaufanie i akceptacja każdego człowieka.
Grupa „Jagódki” to uśmiechnięte,ciekawe świata, samodzielne, pewne siebie dzieciaczki.

Maj - grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA

1.Polska – moja Ojczyzna.
2. Jestem Europejczykiem.
3. Mieszkańcy łąki.
4. Przyjęcie dla mamy i taty.
 
 

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO:

 • Rozwinęło tożsamość narodową poprzez utrwalenie wyglądu symboli narodowych (flagi, godła, hymnu) oraz rozumienie i stosowanie pojęć: Polak, Polska, po polsku, ojczyzna.
 • Poznało charakterystyczne cechy różnych regionów Polski.
 • Wskazuje na mapie wybrane miejsca w Polsce.
 • Zna miejsca charakterystyczne dla stolicy Polski.
 • Utrwaliło nazwy figur geometrycznych oraz kierunki: prawa – lewa.
 • Orientuje się na kartce papieru.
 • Zna piosenkę o Polsce. Bawiło się przy polskiej muzyce ludowej. Śpiewa pierwszą zwrotkę i refren hymnu Polski w postawie na baczność.  
 • Zna podstawowy krok krakowiaka.
 • Wie, co to jest Unia Europejska. Zna nazwy niektórych krajów należących do Unii Europejskiej. Wzbogaciło swoją wiedzę na temat życia ludzi w różnych krajach europejskich.  Koloruje flagi według wzorów. Wie z czego powstaje pizza.
 • Mierzy odległość i wysokość za pomocą różnych narzędzi pomiarowych.
 • Rozpoznaje hymn Unii Europejskiej.
 • Zna najbardziej znane gatunki roślin i zwierząt żyjących na łące.
 • Zna cykl rozwojowy rośliny. Wie, jakie warunki są potrzebne roślinom do wzrostu. dostrzegały symetrię w kształtach owadów.
 • Opisywały wygląd łąki za pomocą określeń przymiotnikowych.
 • Tworzy zdrobnienia od podanych nazw.
 • Wzbogaciło zasób wiadomości o wybranych zwierzętach.
 • Zna znaczenie owadów dla środowiska.
 • Opisuje rolę rodziców w życiu dziecka.  
 • Wymienia czynności, w jakich mogą im pomóc.  
 • Wypowiada się na temat sposobu spędzania czasu z rodzicami.
 • Inscenizuje utwór literacki, używając odpowiedniej intonacji głosu, gestu i mimiki.
 • Podczas różnego rodzaju zajęć dzieci klasyfikowały, porównywały i przeliczały elementy.
 • Systematycznie doskonaliły swoją sprawność: motoryczną, wzrokową i słuchową. Odczytywały globalnie wyrazy, wyróżniały pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach, układały wyrazy z rozsypanki literowej, dokonywały syntezy wyrazów.
 
Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.