Grupa Jagódki - 4,5 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 4,5 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Anna Machowiec

mgr Joanna Biedak

Nasza grupa nazywa się „Jagódki” uczęszczają do niej dzieci w wieku 4 i 5 lat. Większość z nas chodzi do przedszkola drugi rok, więc znamy się  z czasów, kiedy byliśmy maluszkami.
Niektóre przedszkolaki w przyszłym roku rozpoczną naukę w szkole podstawowej,będą przygotowywać się do nauki czytania i pisania. W przedszkolu bardzo miło spędzamy czas,nasze panie poświęcają nam dużo czasu i uwagi uczą  zgodnej zabawy, bycia dobrym kolegą i koleżanką.
Przez cały rok   będziemy nabywać wiele nowych wiadomości i umiejętności zakresie mowy, myślenia,procesów poznawczych, sprawności manualnej i ruchowej. Często będziemy przebywać na świeżym powietrzu - w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach. W naszej sali zorganizowane są kąciki aktywnościm. in. kuchenny, książki, gier i układanek, przyrodniczy, konstrukcyjny, dzięki którym możemy rozwijaćswoje zainteresowania i zdolności. Wspólne zabawy, zajęcia, rozmowy, spacery, wspólne posiłki, uroczystości,przedstawienia pozwolą nam być „drużyną”, gdzie najważniejsze jest wzajemne zaufanie i akceptacja każdego człowieka.
Grupa „Jagódki” to uśmiechnięte,ciekawe świata, samodzielne, pewne siebie dzieciaczki.

Czerwiec - grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA

 1. Dziecięce przyjaźnie
 2. .Poznajemy zwierzęta egzotyczne.
 3. Nadchodzi lato!
 4. Wkrótce wakacje.
 5. Pożegnanie z przedszkolem.

 

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO:

 

 • wymienia różnice w warunkach życia na różnych kontynentach;
 • uczestniczy w zabawach z innymi dziećmi;
 • przestrzega zasad zdrowej rywalizacji;
 • potrafi nazwać i rozpoznać niektóre zwierzęta egzotyczne;
 • samodzielnie układa i rozwiązuje zagadki o zwierzętach;
 • dostrzega rytm w poezji;
 • wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych;
 •  tworzy odcienie barw poprzez mieszanie kolorów farb;
 • estetycznie wykonuje prace plastyczne;
 • eksperymentuje podczas tworzenia prac plastycznych;
 • uważnie słucha wierszy, opowiadań;
 • wypowiada się na temat ich treści;
 • dostrzega związki przyczynowo- skutkowe;
 • buduje wypowiedzi wielozdaniowe poprawne pod względem stylistycznym , gramatycznym;
 • wyraża swoje myśli i uczucia w sposób zrozumiały dla otoczenia;
 • potrafi zaśpiewać piosenkę , ilustruje ruchem jej treść;
 • rozpoznaje dźwięki z otoczenia;
 • reaguje na zmiany tempa i dynamiki;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych;
 • rozpoznaje i nazywa charakterystyczne cechy lata;
 • podaje nazwy letnich zabaw;
 • wypowiada się na temat zjawisk letniej pogody;
 • obserwuje zmiany i ustala ilość płynów’
 • układa dowolne rytmy obrazkowe;
 • doskonali umiejętności w liczeniu, dodawaniu i odejmowaniu na konkretach;
 • układa i rozwiązuje zadania z tekstem;
 • wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka;
 • wypowiada się na temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wędrówek;
 • wnioskuje na temat wakacyjnych podróży;
 • poznaje miejsca letniego wypoczynku oraz sposoby  spędzania czasu wolnego latem.
 • odczytuje wyrazy do globalnego czytania;
 • dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby ,wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, układa krótkie zdania.
Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.