Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Anna Machowiec

mgr Joanna Biedak

 

Pażdziernik - grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA

 1.  

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO:

 • potrafi uważnie słuchać tekstów literatury dziecięcej i udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące treści czytanych utworów ;
 • zna obraz graficzny liter A,a,  O,o, U,u, T,t, czyta proste słowa ;
 • zna liczby: 1,2,3
 • zna historię i legendy związane z zamkiem w Ogrodzieńcu;
 • zna zamki znajdujące się na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej
 • rozróżnia prawą i lewą stronę ciała;
 • prawidłowo stosuje określenia typu: z przodu z tyłu, pomiędzy, obok,  z lewej strony, z prawej strony, długi, krótki, wąski, szeroki
 • wykonuje prace plastyczne różnymi technikami,
 • śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych; ilustruje ruchem treść piosenek,
 • zna grzyby jadalne i trujące,
 • wyodrębnia głoski nagłosowe w słowach,
 • zna życie pszczół oraz pracę pszczelarza,
 • doskonali sprawność fizyczną;
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne i zna ich cechy;
 • zna efekt lustrzanego odbicia, przesunięcia i obrotu figur geometrycznych;
 • wykonuje układ taneczny do muzyki Chopina - wykonuje prace plastyczną techniką rozdmuchiwania farb śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głowowych;
 • potrafi  konstruować grę,
 • nabywa odporności emocjonalnej,
 • działa na zbiorach,
 • wnioskuje używając pojęć więcej, mniej, tyle samo,
 • opowiada historyjkę wg kolejności zdarzeń;
 • potrafi poprowadzić rozmowę,
 • zna zjawisko powstawania wiatru oraz zna jego właściwości;
 • wymienia członków swojej najbliższej rodziny,
 • rysuje drzewo genealogiczne swojej rodziny,
 • wycina proste kształty.
 
Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.