Grupa Jagódki - 5 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Kurzak

mgr Anna Machowiec

         Jagódki to grupa dzieci 5 letnich, większość wychowanków uczęszcza już trzeci rok do przedszkola. Dzieci z uśmiechem na twarzy przekraczają progi przedszkola. Staramy się aby czas spędzony w przedszkolu był radosnym przeżyciem dla naszych milusińskich. Wypełniają go różne zabawy, tańce, śpiew. Poprzez różnorodne formy aktywności i metody pracy dzieci nabywają umiejętności w zakresie mowy, myślenia, procesów poznawczych, sprawności manualnej i ruchowej. Poszerzają swoją wiedzę dotyczącą najbliższego otoczenia i środowiska przyrodniczego, gromadzą różne okazy w kąciku przyrodniczym będące okazją do wielu obserwacji i doświadczeń.  W czasie zabaw i zajęć staramy się zaspokoić wszystkie  potrzeby dziecka, dbać o wszechstronny rozwój jego osobowości. W sali zorganizowane są kąciki aktywności m. in. kuchenny, książki, gier i układanek, przyrodniczy, konstrukcyjny, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Dla nas najważniejsze jest radość, zadowolenie i uśmiech naszych dzieci.

STYCZEŃ – grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA:

 1. Skok w Nowy Rok
 2. Wszędzie biało
 3. Babcia i Dziadek
 4. Zabawy na śniegu

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO:

 • Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Czyta globalnie wyrazy.
 • Rozwija logiczne myślenie.
 • Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe.
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Zna pory roku, miesiące i dni tygodnia.
 • Dostrzega stałe następstwo pór roku, miesięcy i dni tygodnia.
 • Zna stany skupienia, wygląd i właściwości śniegu.
 • Zna niektóre zwierzęta zamieszkujące różne krainy geograficzne.
 • Wymienia członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa do 3 pokoleń wstecz.
 • Wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny.
 • Okazuje szacunek najbliższym pełniąc rolę gospodarza podczas uroczystości.
 • Zna różne źródła powstawania dymu.
 • Różnicuje dźwięki z otoczenia.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na wybrane cechy.
 • Układa rytmy z gotowych elementów.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi.
 • Porównuje liczebność zbiorów.
 • Rysuje i maluje na dowolny temat.
 • Układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych materiałów naturalnych i przyrodniczych.
 • Śpiewa piosenki  w grupie i indywidualnie.
 • Uczestniczy w zabawach tanecznych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.
 • Uczestniczy w zimowych zabawach zachowując zasady bezpieczeństwa.

 

 

 

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.