Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Anna Machowiec

mgr Joanna Biedak

Luty - grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA

1. Śmiech to zdrowie
2. Koty i kociaki
3. Sporty zimowe
4. Poznajemy różne zawody
5. Klub zdrowego przedszkolaka- realizacja programu edukacyjnego
 

OCZEKIWANE EFEKTY PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA

Dziecko:

 • zna drukowaną małą i wielką literę c, C, k, K, g, G, y, Y, p, P; prawidłowo odwzorowuje kształt liter; dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • wykonuje prace  plastyczne;
 • konstruuje grę; wykonuje działania na zbiorach; wskazuje zbiory równoliczne i nierówno liczne; bada równoliczność poprzez liczenie i ustawianie w pary; posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10.; liczy na miarę swoich możliwości; podaje poprawnie liczbę przedmiotów; zna obraz graficzny cyfry 8.; grupuje obiekty w sensowny sposób; określa wynik dodawania i odejmowania;
 • śpiewa piosenki; wypowiada się na ich temat; interpretuje muzykę ruchem
 • zna nazwy, wygląd i środowisko życia wybranych zwierząt egzotycznych; wie, że nie należy pozostawiać bez opieki opuszczonych zwierząt;
 • okazuje szacunek najbliższym pełniąc rolę gospodarza podczas uroczystości;
 • aktywnie ćwiczy;
 • rozwiązuje i układa zagadki;
 • zna różne rodzaje wag i wie do czego służą; waży przedmioty za pomocą wagi szalkowej; porównuje ciężar przedmiotów stosując określenia: ciężki, lekki, taki sam, lżejszy do, cięższy od;
 • zna właściwości śniegu i lodu;
 • potrafi logicznie myśleć i wnioskować;
 • nazywa i identyfikuje atrybuty wybranych zawodów; wie na czym polega praca krawcowej;
 • zna numery alarmowe; wie, jak powiadomić służby ratunkowe;
 • właściwie korzysta z osobistych przyborów toaletowych,  poprawnie wykonuje podstawowe czynności i zabiegi higieniczne; zna zasady zdrowego żywienia;
 • ważnie obserwuje otoczenie; zna różne źródła powstawania dymu; świadomie projektuje znaczek zakazu palenia; zna sens znaku zakazu palenia. wie, w jakich godzinach nie należy przebywać na słońcu;  zna negatywne skutki promieniowania słonecznego; dba o swoje zdrowie; zna zasady zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia; jest sprawne fizycznie.
 

 

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.