Grupa Jagódki - 5 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Kurzak

mgr Anna Machowiec

         Jagódki to grupa dzieci 5 letnich, większość wychowanków uczęszcza już trzeci rok do przedszkola. Dzieci z uśmiechem na twarzy przekraczają progi przedszkola. Staramy się aby czas spędzony w przedszkolu był radosnym przeżyciem dla naszych milusińskich. Wypełniają go różne zabawy, tańce, śpiew. Poprzez różnorodne formy aktywności i metody pracy dzieci nabywają umiejętności w zakresie mowy, myślenia, procesów poznawczych, sprawności manualnej i ruchowej. Poszerzają swoją wiedzę dotyczącą najbliższego otoczenia i środowiska przyrodniczego, gromadzą różne okazy w kąciku przyrodniczym będące okazją do wielu obserwacji i doświadczeń.  W czasie zabaw i zajęć staramy się zaspokoić wszystkie  potrzeby dziecka, dbać o wszechstronny rozwój jego osobowości. W sali zorganizowane są kąciki aktywności m. in. kuchenny, książki, gier i układanek, przyrodniczy, konstrukcyjny, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Dla nas najważniejsze jest radość, zadowolenie i uśmiech naszych dzieci.

Czerwiec – grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA

 1. DZIEŃ DZIECKA
 2.  WAKACJE TUŻ, TUŻ…
 3. PRZEDSZKOLAK  BEZPIECZNY W PODRÓŻY
 4. PRZEDSZKOLAK SPORTOWCE

 

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i Nauczycielem
 • Wypowiada się na interesujący je temat.
 • Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji na ilustracji.
 • Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.
 • W sposób kulturalny wyraża własne opinie
 • Różnicuje pojęcia prawa dziecka, bezpieczne zabawy, dobre rady, przestrogi.
 • W sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne.
 • Czyta globalnie wyrazy festyn, foka, szkoła
 • Układa zdania na określony temat.
 • Wyodrębnia słowa w zdaniu
 • Wskazuje słowa rymujące się.
 • Rozpoznaje i nazywa litery poznane w trakcie całego roku.
 • W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu.
 • Orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej.
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.
 • Wytycza kierunki w przestrzeni od obranego przedmiotu.
 • Dobrze orientuje się na kartce papieru.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy.
 • Podejmuje próby układania zadań z treścią.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.
 • Rysuje i maluje na dowolny temat.
 • Koloruje rysunki konturowe
 • Samodzielnie komponuje muzykę.
 • Stara się w sposób dokładny naśladować Nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń.
 •  Potrafi bezpiecznie przejść przez ulicę w grupie. 

 

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.