Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Krystyna Kleciek

LISTOPAD - grupa JAGÓDKI

TEMATYKA MIESIĄCA

1.  Zdrowie naszym skarbem
2.  Domy i domki
3.  Urządzenia elektryczne
4.  A deszcz pada i pada


Po zakończeniu miesiąca dziecko:
- przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i w jego otoczeniu,
- wyjaśnia znaczenie postępowania w razie choroby, np.  konieczność przyjmowania leków,
- zadaje sensowne pytania na temat zdrowia i leczenia podczas spotkania z pielęgniarką, farmaceutką,
- stosuje słowa: piwnica, parter, pierwsze piętro, strych,
- nazywa  zimowe domy zwierząt,
- układa obrazki historyjki zgodnie z kolejnością zdarzeń,
- wypowiada się na temat  wysłuchanych wierszy, opowiadań.
- wymienia sposoby oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie,
- wypowiada się zdaniami pełnymi i złożonymi,
-wykorzystuje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sprzęt gospodarstwa domowego do wykonywania prostych potraw,
- dokonuje analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów,
- aktywnie uczestniczy w spektaklach teatralnych w tym dotyczących bezpieczeństwa,
- wyjaśnia, do czego służą nam  urządzenia techniczne,
- wyjaśnia, na czym polega krążenie wody w przyrodzie,
- rozpoznaje zjawiska: parowania i skraplania wody,
- rozwiązuje proste zagadki,  
- rozpoznaje obraz graficzny głosek d, i, t, k : mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana,
- ustala na poziomie intuicji, czym jest trójkąt i prostokąt,
- określa pierwsza i ostatnia głoskę w nazwach obrazków,
- wykonuje ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania,
- wskazuje i nazywa cyfry od 1 – 5,
- określa miejsce przedmiotu w rzędzie,
- tworzy zbiory i odejmuje na konkretach,
- wyraża muzykę ruchem,
- śpiewa piosenki solo i w duecie,
- śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,  
- improwizuje ruchem, mimiką, gestem do   słuchanej muzyki,
- posługuje się w działaniach twórczych różnymi technikami,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych,
- aktywnie uczestniczy w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu- przestrzega zasad bezpieczeństwa.

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.