Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Krystyna Kleciek

KWIECIEŃ - grupa JAGÓDKI

TEMATYKA MIESIĄCA:
1. Nadeszła wiosna
2. Wiosna na wsi
3. Dbamy o Ziemię
4. Piękna nasza Polska cała


Po zakończeniu miesiąca dziecko:
•    rozpoznaje obraz graficzny głoski ł, f, h, ż  mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana,
•    nazywa wybrane zwierzęta żyjące w różnych środowiskach,
•    wymienia produkty pochodzące od zwierząt,
•    porównuje wygląd wybranych zwierząt dorosłych i potomstwa, określając charakterystyczne cechy,
•    nazywa wybrane zwierzęta opisując ich wygląd i rolę,
•    układa z danych obrazków sensowne historyjki,
•    układa słownie sensowne opowiadanie przewidując ciąg dalszy zdarzeń,
•    wypowiada się zdaniami pełnymi i złożonymi,
•    wymienia charakterystyczne cechy regionu,
•    uczestniczy w spotkaniu z żołnierzem,
•    rozpoznaje godło państwowe i flagę, opisując co przedstawia,
•    śpiewa fragment hymnu Polski zachowując odpowiednią postawę,
•    obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, dostrzega podczas obserwacji ciekawe elementy w środowisku przyrodniczym,
•    wyjaśnia hasła: Chcemy żyć z przyrodą w zgodzie nie tylko na święto Ziemi, ale i na co dzień,
•    wykonuje prace plastyczną inspirowane obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi podczas zajęć,
•    wyjaśnia zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i Internetu (np.: wirtualny przyjaciel – oszust),
•    aktywnie uczestniczy w oglądanym przedstawieniu,  potrafi odpowiednio się zachować podczas przedstawienia,
•    ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie 9 licząc przedmioty w sytuacjach zabawowych,
•    ustala liczbę przedmiotów, dodaje i odejmuje na konkretach
•    liczy i dodaje w zakresie 10,
•    mierzy ilość płynu posługując się miarką,
•    porusza się w przestrzeni według poleceń nauczyciela,
•    rozwiązuje zadania wymagające liczenia w sytuacjach zabawowych,
•    dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy,
•    śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,
•    dostrzega zmiany wysokości dźwięków podczas zabaw muzycznych,
•    posługuje się w działaniach twórczych różnymi technikami,
•    łączy różne materiały tworząc kompozycje przestrzenne,
•    przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki,
•    stosuje się do umów i znaków stosowanych przez nauczyciela służących bezpieczeństwu dzieci, motywując inne dzieci do ich przestrzegania,
•    aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych,
•    aktywnie uczestniczy w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.