Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Krystyna Kleciek

WRZESIEŃ - grupa JAGÓDKI

TEMATYKA MIESIĄCA

1. Witamy w przedszkolu
2. Przedszkole – drugi dom
3. Uliczne sygnały
4. Jesień w lesie

          Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających różnorodnych form współdziałania,
 • nawiązuje kontakty z rówieśnikami, porządkuje zabawki,
 • motywuje inne dzieci do przestrzegania zasad zgodne współdziałania i  w grupie i reguł przyjętych w grupie,  zawartych w kodeksie przedszkolaka,
 • akceptuje inność koleżanek i kolegów, bawi się z nimi, współpracuje w zespole,
 • określa jesienne zmiany zachodzące w przyrodzie w parku,  gromadzi dary przyrody z parku,  rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa,
 • zna jesienne zwyczaje ptaków, układa z kilku obrazków sensowne historyjki,
 • uczestniczy w zabawach badawczych,
 • aktywnie uczestniczy w grupowej rozmowie,
 • określa i wyraża swoje emocje,
 • wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną,
 • maluje charakterystyczne elementy postaci ludzkiej,
 • rozpoznaje przedmioty wszystkimi zmysłami,
 • rozróżnia tempo – wolne i szybkie;  określa, co jest wolne, a co szybkie,
 • właściwie zachowuje się na skrzyżowaniu i podczas przechodzenia przez ulicę,
 • stosuje zasady prawidłowego zachowania się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną,
 • określa znaczenie w ruchu ulicznym wskazanych przez nauczyciela znaków drogowych,
 • wyjaśnia, do kogo należy zwrócić się o pomoc w sytuacji niebezpiecznej i dlaczego,
 • zadaje sensowne pytania dotyczące bezpieczeństwa podczas spotkania z policjantem,
 • sprawnie liczy przedmioty, ustala ile jest ich razem,
 • dorysowuje elementy swojego ciała na wykonanych konturach,
 • wyodrębnia kształty i je nazywa: kwadratowy – kwadrat, okrągły – koło, trójkątny – trójkąt, prostokątny – prostokąt,
 • przelicza w zakresie określonego zbioru, prawidłowo stosuje liczebniki główne,
 • przedstawia ruchem charakter muzyki,
 • reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków,
 • śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych,
 • wyraża swoje marzenia za pomocą ekspresji plastycznej,
 • posługuje się w działaniach twórczych różnymi technikami,
 • tworzy kompozycje liniowe,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach z elementem rzutu i celowania,
 • aktywnie uczestniczy w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu;
Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.