Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Krystyna Kleciek

STYCZEŃ - grupa JAGÓDKI

TEMATYKA MIESIĄCA:
1.  W krainie baśni
2. Zimowe potrzeby ptaków
3. Rodzice rodziców
4. Kontakty z nieznajomym
5. Zima wcale się nie nudzimy

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

- rozpoznaje obraz graficzny głosek s, n, b: mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana,
- rozpoznaje i nazywa bohaterów znanych baśni,
- nazywa i rozpoznaje ptaki przylatujące zima do karmnika,
- wyjaśnia potrzebę dokarmiania ptaków zimą i z pomocą nauczyciela je dokarmia,
- potrafi rozwiązać zagadkę,
- układa z danych obrazków sensowne historyjki,
- opowiada o członkach swojej najbliższej rodziny: babci i dziadku,
- wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji  ich święta,
- aktywnie uczestniczy w oglądanym przedstawieniu
- potrafi odpowiednio się zachować podczas oglądania przedstawienia,
-  uczestniczy we wspólnych zabawach i konkursach  z najbliższymi,
- zachowuje ostrożność wobec nieznanych osób podając przykłady braku ostrożności,
- wyjaśnia do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej i dlaczego,
- zna zasady zachowania się w miejscu publicznym w razie zgubienia się,
- prezentuje swoje zdolności wokalne, taneczne i recytatorskie,
- uważnie słucha opowiadań i bajek, wypowiada się na temat ich treści,
- zna swój adres zamieszkania, zdaje sobie sprawę, w jakich sytuacjach i komu może go podać,
- aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi pracującymi dla bezpieczeństwa innych,
- rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku,
- uczestniczy w zabawach eksperymentalnych, poznając  właściwości lodu i śniegu,
- wymyśla krótkie teatrzyki  kukiełkowe, angażuje dzieci do przedstawienia,
- określa zasady zdrowego trybu życia, np. codzienne przebywanie na świeżym powietrzu,
- porównuje liczby, stosując znaki „więcej”, „mniej”, „tyle samo”,
- wymienia nazwy dni tygodnia,
- tworzy zbiory uwzględniając dwie cechy jakościowe,
- wskazuje i nazywa cyfry od 1 – 7,
- wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie, czyta wyrazy i krótkie proste zdania,
- wykonuje ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania,
- śpiewa piosenki solo i w duecie,
- tańczy układy różnorodnych kroków zgodnie z poleceniem nauczyciela,
- uczestniczy w przedszkolnej orkiestrze, grając na instrumentach perkusyjnych,
- określa zasady zdrowego trybu życia, np. codzienne przebywanie na świeżym powietrzu,
- posługuje się w działaniach twórczych różnymi technikami,
- wykonuje formy przestrzenne według własnego pomysłu,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych,
- aktywnie uczestniczy w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.