Grupa Jagódki - 4,5 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 4,5 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Anna Machowiec

mgr Joanna Biedak

Nasza grupa nazywa się „Jagódki” uczęszczają do niej dzieci w wieku 4 i 5 lat. Większość z nas chodzi do przedszkola drugi rok, więc znamy się  z czasów, kiedy byliśmy maluszkami.
Niektóre przedszkolaki w przyszłym roku rozpoczną naukę w szkole podstawowej,będą przygotowywać się do nauki czytania i pisania. W przedszkolu bardzo miło spędzamy czas,nasze panie poświęcają nam dużo czasu i uwagi uczą  zgodnej zabawy, bycia dobrym kolegą i koleżanką.
Przez cały rok   będziemy nabywać wiele nowych wiadomości i umiejętności zakresie mowy, myślenia,procesów poznawczych, sprawności manualnej i ruchowej. Często będziemy przebywać na świeżym powietrzu - w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach. W naszej sali zorganizowane są kąciki aktywnościm. in. kuchenny, książki, gier i układanek, przyrodniczy, konstrukcyjny, dzięki którym możemy rozwijaćswoje zainteresowania i zdolności. Wspólne zabawy, zajęcia, rozmowy, spacery, wspólne posiłki, uroczystości,przedstawienia pozwolą nam być „drużyną”, gdzie najważniejsze jest wzajemne zaufanie i akceptacja każdego człowieka.
Grupa „Jagódki” to uśmiechnięte,ciekawe świata, samodzielne, pewne siebie dzieciaczki.

KWIECIEŃ - grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA

1.Kubusiowi Przyjaciele Natury - realizacja programu edukacyjnego
2. Poznaję swój organizm
3.  Moja miejscowość i okolice 
4. Zielona wiosna krasnala Radusia 
 

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO:

 • nazywa i odróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, wie, jak dbać o przyrodę;
 • wyjaśnia znaczenie spożywania produktów mlecznych, warzyw i owoców;
 • wie, jak ważne jest jedzenie drugiego śniadanie;
 • aktywnie uczestniczy w przygotowaniu posiłku, wyjaśnia znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia;
 • zna pojęcie recyklingu;
 • umie segregować odpady;
 • wie, jak wygląda proces powstawania surowców i przetwarzania ich; przekształca plastikową butelkę w inną rzecz według własnego pomysłu, odczuwa radość z wykonanej pracy;
 • śpiewa piosenkę dostosowaną do jego możliwości głosowych; 
 • reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela;
 • potrafi obserwować najbliższe otoczenie ;
 • zna poszczególne części swojego ciała,
 • rozróżnia stronę lewą od prawej;
 • wymienia produkty bogate w witaminę C;
 • samodzielnie i poprawnie myje twarz, dłonie i zęby;
 • nazywa emocje; wyraża je w sposób werbalny i niewerbalny, stara się panować nad swoimi emocjami;
 • rozpoznaje przedmioty zmysłami; 
 • rozwiązuje zagadki; 
 • wymienia znajdujące się w Zawierciu zabytki i ważniejsze instytucje;
 • poznaje pracę nauczyciela, lekarza i kucharza;
 • wymienia etapy powstawania chleba;
 • wymienia niekorzystne skutki działalności człowieka dla środowiska, wypowiada się na temat znaczenia czystego powietrza;
 • układa obrazki historyjki wg kolejności zdarzeń, wypowiada się na temat związków przyczynowo-skutkowych zawartych w historyjce;
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki wiosennych kwiatów;
 • wykonuje prace plastyczne;
 • podaje informacje na temat ptaków w okresie wiosny;
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych na placu przedszkolnym;
 • wymienia warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin;
 • rozwiązuje zadania z treścią;
 • dodaje i odejmuje w zakresie 7, ustala, gdzie jest więcej i o ile;
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.
 
 
Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.