Grupa Jagódki - 5 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Kurzak

mgr Anna Machowiec

         Jagódki to grupa dzieci 5 letnich, większość wychowanków uczęszcza już trzeci rok do przedszkola. Dzieci z uśmiechem na twarzy przekraczają progi przedszkola. Staramy się aby czas spędzony w przedszkolu był radosnym przeżyciem dla naszych milusińskich. Wypełniają go różne zabawy, tańce, śpiew. Poprzez różnorodne formy aktywności i metody pracy dzieci nabywają umiejętności w zakresie mowy, myślenia, procesów poznawczych, sprawności manualnej i ruchowej. Poszerzają swoją wiedzę dotyczącą najbliższego otoczenia i środowiska przyrodniczego, gromadzą różne okazy w kąciku przyrodniczym będące okazją do wielu obserwacji i doświadczeń.  W czasie zabaw i zajęć staramy się zaspokoić wszystkie  potrzeby dziecka, dbać o wszechstronny rozwój jego osobowości. W sali zorganizowane są kąciki aktywności m. in. kuchenny, książki, gier i układanek, przyrodniczy, konstrukcyjny, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Dla nas najważniejsze jest radość, zadowolenie i uśmiech naszych dzieci.

Maj – grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA:

 1. Polska moja ojczyzna  
 2. Jak powstaje książka
 3. Moje zwierzątko
 4. Łąka
 5. Mama i tata

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach na temat swojej ojczyzny
 • Słucha utworów literackich o Polsce, poznaje legendy
 • Wyodrębnia słowa w zdaniu.
 • Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Czyta globalnie wybrane wyrazy.
 • Rozwija logiczne myślenie.
 • Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe.
 • Wymienia mieszkańców łąki.
 • Wymienia roślinność jaką możemy zobaczyć na łące.
 • Zna etapy rozwoju żaby.
 • Wie, jak powstaje książka.
 • Rozróżnia miejsca związane z książką: biblioteka i księgarnia.
 • Wie, jaką rolę odgrywają ogrody zoologiczne.
 • Zna zwierzęta zamieszkujące zoo.
 • Opowiada o członkach swojej najbliższej rodziny.
 • Uczestniczy w wycieczce autokarowej.
 • Uczestniczy w festynie rodzinnym bawiąc się z rodzicami.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na wybrane cechy.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi.
 • Różnicuje prawą i lewą stronę ciała.
 • Orientuje się na kartce papieru.
 • Porównuje liczebność zbiorów.
 • Rysuje i maluje na dowolny temat.
 • Wypowiada się poprzez różne techniki plastyczne.
 • Śpiewa piosenki  w grupie i indywidualnie.

 

 

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.