Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Anna Machowiec

mgr Joanna Biedak

STYCZEŃ - grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA

1. Ulubione bajeczki.
2. Bale w karnawale.
3. W galerii sztuki z babcią i dziadkiem.
4. Domy ludzi i zwierząt.

OCZEKIWANE EFEKTY PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA

Dziecko:
•    zna nazwy miesięcy,  zna stałe następstwa czasu: miesięcy w roku, pór roku, zna pojęcia rok, kalendarz,
•    zna drukowaną wielką i małą literę e,E, odczytuje globalnie wyrazy, dokonuje analizy i syntezy wyrazów z podziałem na sylaby i głoski, potrafi odwzorować kształt liter e,E,
•    bierze aktywny udział w organizowanych zabawach ruchowych,
•    swobodnie wypowiada się na podany temat,  potrafi zadawać pytania, słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat,
•    dopełnia brakujące elementy obrazka, dostrzega szczegóły ilustracji,
•    śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych, doskonali poczucie rytmu,  porusza się rytmicznie, ilustruje tekst ruchem,
•    wie, jak tworzy się proste animacje filmowe,
•    rysuje po śladzie,  sprawnie posługuje się nożyczkami,
•    odgaduje zagadki pantomimiczne,
•    samodzielnie wykonuje proste instrumenty muzyczne i potrafi wydobyć z nich dźwięki,
•    dostrzega rytm w powtarzających się dniach tygodnia, wymienia kolejno dni tygodnia,
•    zna cyfrę 7 jako znak graficzny liczby, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, porównuje liczebność zbiorów poprzez łączenie w pary,  rozróżnia lewą i prawą stronę, orientuje się na kartce papieru, liczy poprawnie posługując się kostką do gry i planszą,
•    podejmuje próbę konstruowania gry, stosuje ustalone reguły gry, wykazuje się odpornością emocjonalną,
•    rozumie znaczenie pojęcia dobroć, okazuje szacunek osobom starszym, tworzy upominek dla najbliższych,
•    określa kolejność zdarzeń w opowiadaniu,
•    rozumie pojęcie dzieło sztuki, rozpoznaje podstawowe rodzaje malarstwa (martwa natura, portret, pejzaż),
•    wypowiada się na temat oglądanych obrazów: określa nastrój, kolorystykę, zna pojęcie galeria, wykonuje portret
•    poznaje pojęcia: malarz, rzeźbiarz, fotograf, architekt, wie, jakimi narzędziami posługują się artyści,
•    klasyfikuje przedmioty wg użytku,
•    dostrzega zmiany w najbliższym otoczeniu, zna najbliższą okolicę,
•    przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spaceru,
•    konstruuje przedmioty z gotowych elementów,
•    poznaje warunki życia ludzi w różnych rejonach świata, dostrzega wpływ warunków klimatycznych na architekturę domów, zna niektóre gatunki zwierząt i potrafi nazwać ich domy.

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.