Grupa Jagódki - 5 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Kurzak

mgr Anna Machowiec

         Jagódki to grupa dzieci 5 letnich, większość wychowanków uczęszcza już trzeci rok do przedszkola. Dzieci z uśmiechem na twarzy przekraczają progi przedszkola. Staramy się aby czas spędzony w przedszkolu był radosnym przeżyciem dla naszych milusińskich. Wypełniają go różne zabawy, tańce, śpiew. Poprzez różnorodne formy aktywności i metody pracy dzieci nabywają umiejętności w zakresie mowy, myślenia, procesów poznawczych, sprawności manualnej i ruchowej. Poszerzają swoją wiedzę dotyczącą najbliższego otoczenia i środowiska przyrodniczego, gromadzą różne okazy w kąciku przyrodniczym będące okazją do wielu obserwacji i doświadczeń.  W czasie zabaw i zajęć staramy się zaspokoić wszystkie  potrzeby dziecka, dbać o wszechstronny rozwój jego osobowości. W sali zorganizowane są kąciki aktywności m. in. kuchenny, książki, gier i układanek, przyrodniczy, konstrukcyjny, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Dla nas najważniejsze jest radość, zadowolenie i uśmiech naszych dzieci.

PAŹDZIERNIK – grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA:

 1. Jesienią w parki.
 2. W zdrowym ciele zdrowy duch.
 3. Jesienią w lesie.
 4. Przygotowania do zimy.
 5. Jesienna słota.

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO:

 • wypowiada się na forum grupy na temat ilustracji, wysłuchanego utworu,
 • podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski,
 • rozumie pojęcia zdrowie, park, las, dary jesieni, słota,
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów na poziomie sylaby,
 • uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas gier,
 • wie, że dbanie o zdrowie łączy się z odpowiednim odżywianiem, ubieraniem odpowiednim do pogody,
 • stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach,
 • potrafi wskazać ubrania stosowne do pogody,
 • obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji,
 • dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie,
 • nazywa zwierzęta żyjące w lesie,
 • przyrządza pod nadzorem proste przetwory,
 • wie, w jaki sposób ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy,
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na wybraną cechę,
 • dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów,
 • wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm dwu, trzyelementowy,
 • przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi,
 • obrazuje liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych,
 • rysuje i maluje na podany temat,
 • koloruje rysunki konturowe,
 • podaje nazwy kolorów, które należy zmieszać aby powstały kolory pochodne,
 • tworzy kompozycje z przygotowanych elementów,
 • śpiewa piosenki o lesie, parku, zdrowiu,
 • uczestniczy w zabawach tanecznych- reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa utworu muzycznego,
 • odtwarza podany rytm,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
 • samodzielnie przebiera się do zajęć gimnastycznych,
 • właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe,
 • wie, dlaczego należy spożywać warzywa i owoce.
Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.