Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Anna Machowiec

mgr Joanna Biedak

MARZEC - grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA

1. W muzeum.
2. W filharmonii.
3. Słońce coraz mocniej świeci.
4. Podaj łapę.


Po zakończeniu miesiąca dziecko:
•    słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat,
•    potrafi układać puzzle,
•    zna obraz graficzny liczby 9 i poprawnie go odwzorowuje,
•    posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
•    śpiewa piosenki, ma poczucie rytmu,
•    zna podstawowe urządzenia techniczne, wie jak bezpiecznie z nich korzystać,
•    dostrzega korzyści i zagrożenia płynące z rozwoju techniki,
•    konstruuje prosty obwód elektryczny,
•    używa nazw figur geometrycznych,
•    klasyfikuje przedmioty wg podanego kryterium,
•    reaguje spokojnie w sytuacji przegranej,
•    bierze udział w zabawach ruchowych,
•    rozpoznaje przedmioty przy wykorzystaniu różnych zmysłów,
•    składa kartkę papieru, tak aby wykonać formę techniką origami,
•    zna pojęcia: filharmonia, orkiestra, kompozytor,
•    słucha z uwagą utworów muzyki poważnej,
•    wyraża nastrój muzyki w pracy plastycznej,
•    zna drukowaną małą i wielką literę N,n ,
•    prawidłowo odwzorowuje kształt litery,
•    układa proste wyrazy z liter,
•    zna postać F. Chopina
•    słucha wybranych utworów F. Chopina,
•    zna pojęcie gama,
•     dodaje i odejmuje na zbiorach zastępczych,
•    wie, że podczas rozmowy i w zabawie należy mówić umiarkowanym głosem,
•    zna źródła hałasu,
•    zna zasady zapobiegania hałasowi,
•    podejmuje proste zabawy badawcze,
•    wnioskuje o efektach działań,
•    dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i łączy ją z określoną porą roku,
•    nazywa zjawiska atmosferyczne,
•    rysuje na podany temat,
•    dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i łączy ją z określoną porą roku,
•    nazywa zjawiska atmosferyczne,
•    rysuje na podany temat,
•    zna drukowaną małą i wielką literę b, B,
•    odwzorowuje kształt litery,
•    posiada podstawowe informacje na temat psów,
•    rozumie znaczenie psów w życiu człowieka,
•    zna drukowaną małą i wielką literę ł,Ł,
•    pisze literę po śladzie,
•    dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.