Grupa Jagódki - 5 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Kurzak

mgr Anna Machowiec

 

WRZESIEŃ – grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA:

 1.  W przedszkolu.
 2.  Moja miejscowość.
 3.  Ja, ty i środowisko.
 4.  Dary jesieni na talerzu.
 5. W zdrowym ciele zdrowy duch.

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.

 • Wypowiada się na interesujący je temat.

 •  Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.

 •  Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.

 • Różnicuje pojęcia: owoce, warzywa, owoce krajowe, owoce egzotyczne, sygnalizator itp.

 •  Wyodrębnia słowa w zdaniu.

 • Dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów.

 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości.

 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.

 • Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka.

 • Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach.

 •  Nazywa podstawowe zmysły człowieka.

 • Zna swój adres i wie komu należy go podawać, a komu nie.

 • Rozpoznaje przedstawicieli służb publicznych: strażaka, policjanta, ratownika medycznego.

 • Wskazuje i nazywa części swojego ciała i drugiej osoby.

 • Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie.

 • Rozumie i wyjaśnia pojęcie: segregowanie śmieci.

 • Posługuje się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych.

 •  Wskazuje serce i w odniesieniu do niego stronę prawą i lewą.

 • Nazywa podstawowe figury geometryczne.

 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę.

 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: największy, najmniejszy, większy mniejszy.

 •  Wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm dwu, trzyelementowy.

 •  Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.

 • Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.

 • Rysuje i maluje na dowolny temat.

 • Układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych materiałów naturalnych i przyrodniczych.

 •  Śpiewa piosenki Wesoło nam, O przechodzeniu przez ulicę, Ogórek wąsaty, Boogie-woogie w grupie i indywidualnie.

 • Uczestniczy w zabawach tanecznych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.