Grupa Jagódki - 5 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Kurzak

mgr Anna Machowiec

         Jagódki to grupa dzieci 5 letnich, większość wychowanków uczęszcza już trzeci rok do przedszkola. Dzieci z uśmiechem na twarzy przekraczają progi przedszkola. Staramy się aby czas spędzony w przedszkolu był radosnym przeżyciem dla naszych milusińskich. Wypełniają go różne zabawy, tańce, śpiew. Poprzez różnorodne formy aktywności i metody pracy dzieci nabywają umiejętności w zakresie mowy, myślenia, procesów poznawczych, sprawności manualnej i ruchowej. Poszerzają swoją wiedzę dotyczącą najbliższego otoczenia i środowiska przyrodniczego, gromadzą różne okazy w kąciku przyrodniczym będące okazją do wielu obserwacji i doświadczeń.  W czasie zabaw i zajęć staramy się zaspokoić wszystkie  potrzeby dziecka, dbać o wszechstronny rozwój jego osobowości. W sali zorganizowane są kąciki aktywności m. in. kuchenny, książki, gier i układanek, przyrodniczy, konstrukcyjny, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Dla nas najważniejsze jest radość, zadowolenie i uśmiech naszych dzieci.

Grudzień – grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA:

 1. Świąteczne pocztówki
 2. Zwierzęta zimą.
 3. Spotkanie przy wigilijnym stole
 4. Świąteczne zwyczaje

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO:

 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.
 • Wie jakie warunki są potrzebne do życia zwierząt leśnych podczas zimy.
 • Wie, w jaki sposób człowiek może pomóc zwierzętom przetrwać zimę.
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne, oraz wymienia nazwy ptaków zimujących w Polsce i wie jak wyglądają.
 • Wykonuje pod nadzorem dorosłych pierniczki bożonarodzeniowe.
 • Różnicuje kierunki w przestrzeni i na kartce: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko.
 • Kontynuuje rozpoczęty rytm dwu, trzyelementowy.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Liczy i ustala: tu jest tyle samo, mniej, więcej.
 • Obrazuje liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzy zbiory równoliczne.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.
 • Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.
 • Wykonuje ćwiczenia graficzne.
 • Śpiewa piosenki i kolędy w grupie i indywidualnie.
 • Porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje itd.
 • Odtwarza rytm podany przez N.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, spacerach, wycieczkach
 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.
 •  Wypowiada się na interesujący je temat; doskonali umiejętności językowe.  
 • Buduje krótką wypowiedź na temat: Świąt Bożego Narodzenia oraz wyglądu lasu zimą, w oparciu o ilustracje oraz własne doświadczenia.
 • Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.
 • Różnicuje pojęcia: tropy, gawra, paśnik, karmnik, tradycja.
 • Układa zdania na określony temat.
 •  Wyodrębnia słowa w zdaniu.
 • Dokonuje analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów.
 • Wskazuje słowa rymujące się.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.
 • Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące zimą w przyrodzie.

 

 

 

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.