Grupa Jagódki - 5 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Kurzak

mgr Anna Machowiec

         Jagódki to grupa dzieci 5 letnich, większość wychowanków uczęszcza już trzeci rok do przedszkola. Dzieci z uśmiechem na twarzy przekraczają progi przedszkola. Staramy się aby czas spędzony w przedszkolu był radosnym przeżyciem dla naszych milusińskich. Wypełniają go różne zabawy, tańce, śpiew. Poprzez różnorodne formy aktywności i metody pracy dzieci nabywają umiejętności w zakresie mowy, myślenia, procesów poznawczych, sprawności manualnej i ruchowej. Poszerzają swoją wiedzę dotyczącą najbliższego otoczenia i środowiska przyrodniczego, gromadzą różne okazy w kąciku przyrodniczym będące okazją do wielu obserwacji i doświadczeń.  W czasie zabaw i zajęć staramy się zaspokoić wszystkie  potrzeby dziecka, dbać o wszechstronny rozwój jego osobowości. W sali zorganizowane są kąciki aktywności m. in. kuchenny, książki, gier i układanek, przyrodniczy, konstrukcyjny, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Dla nas najważniejsze jest radość, zadowolenie i uśmiech naszych dzieci.

MARZEC – grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA:

 1. W dawnych czasach.
 2. Dbamy o środowisko.
 3. Wiosna tuż, tuż.
 4. Już przyszła wiosna.
 5. Święta Wielkanocne

PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA DZIECKO:

 • Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania.
 • Wyodrębnia słowa w zdaniu.
 • Czyta globalnie wybrane wyrazy.
 • Rozwija logiczne myślenie.
 • Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe.
 • Wymienia nazwy znanych dinozaurów
 • Wyjaśnia znaczenie przysłowia "W marcu jak w garncu".
 • Rozumie konieczność ubierania się stosownie do pory roku i pogody.
 • Zna pierwsze wiosenne kwiaty.
 • Wie, czego potrzebuje roślina do wzrostu.
 • Potrafi rozpoznać części składowe roślin: korzeń, łodyga, liście, kwiat.
 • Zna nazwy kwiatów doniczkowych hodowanych w domach i na balkonach.
 • Rozpoznaje po wyglądzie wybrane ptaki: jaskółka, bocian, kukułka, skowronek.
 • Różnicuje dźwięki z otoczenia.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na wybrane cechy.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Porównuje liczebność zbiorów.
 • Układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych materiałów naturalnych i przyrodniczych.
 • Śpiewa piosenki  w grupie i indywidualnie.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, reaguje ruchem na zmiany dynamiki.  
 • Uczestniczy w spacerach zachowując zasady bezpieczeństwa
 • Zna wielkanocne zwyczaje
Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.