Koncepcja


Deprecated: Korzystanie z _register_skins uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.1.0! Zamiast tego użyj Elementor\Widget_Base::register_skins(). in /home/am1x1803161513/domains/p7.com.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4864

Deprecated: Korzystanie z _register_skins uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.1.0! Zamiast tego użyj Elementor\Widget_Base::register_skins(). in /home/am1x1803161513/domains/p7.com.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4864

Koncepcja Pracy Przedszkola powstała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.10.2009r.w sprawie nadzoru pedagogicznego §18 ust. 1 i 2 oraz §26 pkt. 1. (Dz. U. z 2009r. Nr 168 poz. 1324) 

MISJA

    NASZE PRZEDSZKOLE JEST PRZYJAZNE WSZYSTKIM DZIECIOM.
    W ATMOSFERZE INTEGRACJI UCZYMY SZACUNKU, ŻYCZLIWOŚCI, ROZUMIENIA I AKCEPTACJI DLA SIEBIE I INNYCH.
    DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA.
    

   WIZJA

– PRACUJEMY W OPARCIU O NOWOCZESNE METODY PRACY.

– ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA DZIECI ORGANIZUJĄC ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ARTYSTYCZNE,      PLASTYCZNE, PRZYRODNICZE.

– WSPIERAMY INDYWIDUALNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECKA ORAZ STYMULUJEMY ROZWÓJ MOWY I MYŚLENIA.

– KADRA PEDAGOGICZNA DOSKONALI SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE W CELU PODNOSZENIA JAKOŚCI PRACY.

– WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I DALSZYM W CELU UJEDNOLICENIA KIERUNKU ODDZIAŁYWAŃ NA DZIECI.

– POMAGAMY DZIECIOM ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORAZ PROWADZIMY WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

– PRZEDSZKOLE WYPOSAŻONE JEST W NOWOCZESNE I ATRAKCYJNE POMOCE DYDAKTYCZNE, ODDZIAŁYWUJĄCE NA WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAJĄCE TWÓRCZE MYŚLENIE DZIECI.     

„Niczego w życiu nie należy się bać,
 należy to tylko zrozumieć.”

(Maria Skłodowska Curie)

Postęp i nowoczesne technologie rozwijające się niemal we wszystkich dziedzinach życia   stanowią  wyzwanie  dla  współczesnego  człowieka.  
Mierzy  się  z  nimi  dorosły, jak i dziecko. Warto zatem już teraz wyposażyć przedszkolaków w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą swobodnie i odpowiedzialnie korzystać z najnowszych osiągnięć.
Dzieci bawiąc się kształcą swoje kompetencje kluczowe, nabywają umiejętności uniwersalne przydatne we wszystkich zawodach.

PRIORYTETY DO ROCZNEJ KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  1. „Dobro, piękno i szacunek takie słowa znamy i przestrzegać ich zamierzamy” – wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez kształtowanie u dzieci stałych czynności w czynieniu dobra.
  2. „Jurajski Skrzat poznaje cyfrowy świat” – wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

 

 
Skip to content