Koncepcja

Koncepcja Pracy Przedszkola powstała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.10.2009r.w sprawie nadzoru pedagogicznego §18 ust. 1 i 2 oraz §26 pkt. 1. (Dz. U. z 2009r. Nr 168 poz. 1324) 

MISJA

    NASZE PRZEDSZKOLE JEST PRZYJAZNE WSZYSTKIM DZIECIOM.
    W ATMOSFERZE INTEGRACJI UCZYMY SZACUNKU, ŻYCZLIWOŚCI, ROZUMIENIA I AKCEPTACJI DLA SIEBIE I INNYCH.
    DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA.
    

   WIZJA

– PRACUJEMY W OPARCIU O NOWOCZESNE METODY PRACY.

– ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA DZIECI ORGANIZUJĄC ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ARTYSTYCZNE,      PLASTYCZNE, PRZYRODNICZE.

– WSPIERAMY INDYWIDUALNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECKA ORAZ STYMULUJEMY ROZWÓJ MOWY I MYŚLENIA.

– KADRA PEDAGOGICZNA DOSKONALI SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE W CELU PODNOSZENIA JAKOŚCI PRACY.

– WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I DALSZYM W CELU UJEDNOLICENIA KIERUNKU ODDZIAŁYWAŃ NA DZIECI.

– POMAGAMY DZIECIOM ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORAZ PROWADZIMY WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

– PRZEDSZKOLE WYPOSAŻONE JEST W NOWOCZESNE I ATRAKCYJNE POMOCE DYDAKTYCZNE, ODDZIAŁYWUJĄCE NA WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAJĄCE TWÓRCZE MYŚLENIE DZIECI.     

„Niczego w życiu nie należy się bać,
 należy to tylko zrozumieć.”

(Maria Skłodowska Curie)

Postęp i nowoczesne technologie rozwijające się niemal we wszystkich dziedzinach życia   stanowią  wyzwanie  dla  współczesnego  człowieka.  
Mierzy  się  z  nimi  dorosły, jak i dziecko. Warto zatem już teraz wyposażyć przedszkolaków w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą swobodnie i odpowiedzialnie korzystać z najnowszych osiągnięć.
Dzieci bawiąc się kształcą swoje kompetencje kluczowe, nabywają umiejętności uniwersalne przydatne we wszystkich zawodach.

PRIORYTETY DO ROCZNEJ KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

I. MAŁE I DUŻE PODRÓŻE PO JURZE” MIĘDZYPRZEDSZKOLNY  PROJEKT EDUKACYJNY KSZTAŁTOWANIE ZAINTERESOWANIA WŁASNYM REGIONEM

II. OD NAJMŁODSZYCH LAT JURAJSKI SKRZAT ZE ZDROWIEM  I EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT -KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW PROZDROWOTNYCH ORAZ NAWYKÓW PROEKOLOGICZNYCH U DZIECI PRAWIDŁOWO ROZWIJAJĄCYCH SIĘ ORAZ ICH NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOLEGÓW

 
Skip to content