Organizacja przedszkola


Deprecated: Korzystanie z _register_skins uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.1.0! Zamiast tego użyj Elementor\Widget_Base::register_skins(). in /home/am1x1803161513/domains/p7.com.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4864

Deprecated: Korzystanie z _register_skins uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.1.0! Zamiast tego użyj Elementor\Widget_Base::register_skins(). in /home/am1x1803161513/domains/p7.com.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4864

Przedszkole nr 7 w Zawierciu jest przedszkolem publicznym i prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną

dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Organem prowadzącym Przedszkole nr 7 jest Gmina Zawiercie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu.

Funkcję Dyrektora pełni pani mgr Bożena Krowicka – Bylewska.

Przedszkole czynne jest w godzinach 06:00 – 16:30.

Nabór dzieci do przedszkola odbywa się w miesiącu marcu. Kwalifikacji dokonuje komisja powołana przez dyrektora przedszkola.

Nasze atuty:

 • Jesteśmy jedynym przedszkolem z oddziałem dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie działającym na terenie Zawiercia i całego powiatu zawierciańskiego.
 • Organizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Prowadzimy indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
 • Wspieramy indywidualny rozwój osobowości dziecka i stymulujemy rozwój mowy poprzez szeroko rozumiany kontakt z twórczością literacką.
 • Kadra pedagogiczna doskonali swoje kwalifikacje zawodowe w celu podnoszenia jakości pracy.
 • Budynek przedszkolny otoczony jest dużym placem, na którym dzieci znajdują świetne warunki do zabawy, nauki i wypoczynku.
 • Praca przebiega w jasnych przestronnych salach bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne, funkcjonalne kąciki zainteresowań oraz zabawki, które zapewniają wszechstronny rozwój dziecka i doskonałą zabawę.
 • Celem przedszkola jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz rozwijanie jego zainteresowań w atmosferze szacunku i akceptacji.
 • Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów prawnych, a w szczególności Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
 • Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie rozwoju intelektualnego i kształtowanie gotowości dziecka do nauki czytania i pisania, w szczególności poprzez różnego rodzaju zabawy i gry dydaktyczne.

Ponadto w naszej pracy wykorzystujemy elementy nowatorskich metod:

 • Kinezjologii edukacyjnej
 • Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Weroniki Sherborne „Ruchu Rozwijającego”
 • Pedagogiki zabawy
 • Programy aktywności Knillów
 • B. Strauss
 • R. Labana
 • Kniessów
 • Integracji Sensorycznej
 • Programu słuchowego Jonansen JIAS

W przedszkolu funkcjonuje 8 grup wiekowych:

Grupy ogólnodostępne:

 • “Krasnale” -3,4 latki
 • “Misie” – 4,5- latki
 • “Jagódki” – 5,6-latki
 • “Skrzaty” – 6-latki

Grupy terapeutyczne:

 • “Żabki”
 • “Biedronki” 
 • “Motylki”
 • “Pszczółki”
Skip to content