PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM

W naszym mieście rozpoczynają się prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Zawiercie na lata 2021-2030”. Ten ważny dokument pozwoli określić miejsce, w którym aktualnie znajduje się nasze miasto, a także będzie formalną podstawą wskazującą, jak chcemy by Zawiercie wyglądało za parę lat.

W związku z tym w imieniu Prezydenta Miasta Zawiercie proszę rodziców o udział w anonimowym badaniu ankietowym. Materiał zebrany w trakcie badania ankietowego będzie podstawą do dalszych prac, których podejmą się analitycy i eksperci z Grupy CDE Sp. z o.o. z siedzibą  w Mikołowie, której Miasto Zawiercie zleciło opracowanie dokumentu. Wyniki ankiety zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu z ankietyzacji oraz w formie prezentacji na otwartym dla wszystkich spotkaniu konsultacyjnym, które planowane jest na jesień br.

Link do ankiety: https://forms.gle/aTRcMDY3aYu2NAoS9

 

Next article

You May Also Like

Skip to content