REKRUTACJA 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1408/2022 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 17.01.2022 r. informujemy:

  • SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – Od 7 lutego do 18 lutego 2022 r.
  • ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA OBOWIĄZUJĄCYCH KRYTERIÓW – Od 21 lutego do 4 marca 2022r.
  • PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ (ZAKWALIFIKOWANI) – Od 7 marca do 8 marca 2022 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH – 10 marca 2022 r.
  • ZŁOŻENIE POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE, DO KTÓREJ DZIECKO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE – Od 11 marca do 16 marca 2022 r.
  • DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ(PRZYJĘCI) – Od 17 marca do 18 marca 2022 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH – 21 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty m.in. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 umieszczone są na stronie internetowej przedszkola w zakładce Strefa dla rodzica: REKRUTACJA.

Previous article

Next article

You May Also Like

Skip to content