Zajęcia dodatkowe

  „Musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku i pomagać mu je rozwijać”
                                                                                          Maria Montessori
 

    Naszym celem jest wspieranie dzieci w odkrywaniu własnych możliwości, rozwijaniu zainteresowań i zdolności artystycznych. Pomagamy w odkrywaniu potencjału twórczego każdego dziecka. Jest to możliwe poprzez uczestnictwo dziecka w wielu zajęciach dodatkowych.

Przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia wspomagające rozwoj dziecka i rozwijające jego zainteresowania i uzdolnienia:

    – zajęcia logopedyczne
    – gimnastyka korekcyjna
    – zajęcia komputerowe
    – zajęcia artystyczno – przyrodnicze
    – zajęcia taneczne
    – zajęcia badawcze
    – zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
    – zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
    – zajęcia rewalidacyjne

 

Skip to content