Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Szanowni Państwo!
Ruszył "Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców
i nauczycieli" finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Głównym
zadaniem programu jest zorganizowanie podstawowej formy wsparcia dla
uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy poszukują informacji na temat
dobrostanu psychicznego po pandemii. Równocześnie są przygotowywane
materiały do pobrania, jak i oglądania, które mogą pomóc w planowaniu
polityki edukacyjnej bardziej przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Zachęcam do korzystania z Internetowej Platformy
Specjalistyczno-Doradczej: <https://pwpp.uksw.edu.pl/> Internetowa Platforma
Specjalistyczno-Doradcza stanowi źródło wiedzy teoretycznej i przykładów
praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji
problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu,
dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Na bieżąco
na Platformie uzupełniane i aktualizowane są materiały, informacje oraz
formy wsparcia.
Proszę o udostępnienie informacji o Platformie Specjalistyczno-Doradczej jak
największej liczbie uczniów, rodziców i nauczycieli.

Z wyrazami szacunku
Agata Sobczyk - Koordynator Wsparcia
Previous article

Next article

You May Also Like

Skip to content