Grupa Biedronki

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Bożena Krowicka – Bylewska

mgr Edyta Garas

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek – godz. 15:30 – 16:00 Edyta G.

Godziny pracy grupy- 7.30-15.30

Do grupy „Biedronki” uczęszcza  4 dzieci w przedziale wiekowym 5- 9 lat, są to dzieci ze spektrum autyzmu.

Opiekę nad nimi sprawują Pani Bożena Krowicka – Bylewska i

Pani Edyta Garas. Nauczycielkom pomaga Pani Irmina Korpyś.

Wszystkie przedszkolaki z grupy “Biedronki” uczestniczą w grupowych zajęciach edukacyjnych – m.in. Polisensorycznej stymulacji według pór roku “Poranny krąg”. Dodatkowo korzystają z indywidualnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych.

 Dzieciaki chętnie uczestniczą w codziennych zajęciach wychowawczo – dydaktycznych . Podczas zajęć dzieci zapoznają się z treściami zawartymi w podstawie programowej, m.in. nazwami pór roku, dni tygodnia, charakterystycznymi zjawiskami przyrodniczymi, zasadami zdrowego trybu życia i różnorodnymi formami spędzania wolnego czasu. Wzbogacają swoje umiejętności z zakresu samoobsługi, edukacji plastycznej i muzycznej. W grupie prowadzone są systematycznie ćwiczenia słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, ortofoniczne, zabawy tematyczne i  dydaktyczne.

 
 
 
Skip to content