Grupa Jagódki

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Emilia Frydrych

e-mail grupowy:

Konsultacje dla rodziców: p. Aneta – poniedziałek godz.15:00

                                                   p. Katarzyna – wtorek godz.14:00

PAŹDZIERNIK – grupa JAGÓDKI

Tematy kompleksowe:

1. Jak jesienią dbać o zdrowie?
2. Kto może być nauczycielem?
3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
4. Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

Po zakończeniu miesiąca dziecko:
• zna i rozpoznaje literę A, L, O, M – wielką, małą, drukowaną i pisaną,
• uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
• mówi wyraźnie,
• rozpoznaje i nazywa kwadrat,
• obserwuje przyrodę,
• wypowiada się na temat piosenki, opowiadania, wiersza,
• podaje liczbę przedmiotów,
• dba o swoje zdrowie,
• łączy ze sobą różne elementy w celu utworzenia jednej całości,
• aktywnie uczestniczy w grupowej rozmowie i ćwiczeniach gimnastycznych,
• śpiewa piosenki,
• wskazuje na palcach liczbę policzonych przedmiotów,
• stosuje słowa: na, przed, za, nad, obok,
• posługuje się w działaniach twórczych różnymi technikami,
• ubiera się stosownie do pogody,
• konstruuje grę,
• dzieli słowa na głoski,
• wykonuje pracę przestrzenną z nietypowego tworzywa,
• posługuje się liczebnikami porządkowymi,
• tworzy proste kompozycje przestrzenne,
• wskazuje pożywienie charakterystyczne dla danego zwierzęcia,
• rozwiązuje zagadki,
• uczestniczy w zabawach badawczych,
• liczy w zakresie czterech,
• odtwarza podaną melodię,
• ilustruje ruchem piosenkę,
• aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji ludowych.

 
Skip to content