Grupa Jagódki

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Emilia Frydrych

e-mail grupowy: misie2020@autograf.pl

Konsultacje dla rodziców: p. Aneta – poniedziałek godz. 15:00 – 15:30

                                                   p. Emilia – wtorek godz. 11:00 – 11:30

MAJ – grupa JAGÓDKI

Tematy kompleksowe:

  1. Kto wymyślił naszą flagę?
  2. Jak być Eko?
  3. Czyim domem jest łąka?
  4. Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

– stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

–  przedstawia w zabawie czy działaniu swoje pomysły, słuchając także pomysłów innych uczestników;

–  uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści;

– dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy;

– łączy sylaby w wyrazy;

– zna i rozpoznaje literę Ż, Z– wielką, małą, drukowaną i pisaną;

– uważnie słucha opowiadania, wypowiada się na temat ich treści;

– wie, że Polska należy do Unii Europejskiej, uczestniczy w podróżach na niby po krajach Unii Europejskiej;

– podaje nazwę ojczyzny – Polska i stolicy – Warszawa;

– zna symbole narodowe;

– opisuje flagę Polski;

– podejmuje próbę rozwiązania problemu: „Co mogą zrobić dorośli i dzieci z górą śmieci?”;

– uczestniczy w zabawach badawczych;

– wie, jak powstaje miód;

– zna rośliny chronione;

– aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo – ruchową i wzrokowo –  słuchową;

– opowiada o członkach swojej najbliższej rodziny;

– współpracuje z kolega podczas ćwiczeń;

– porównuje obiekty pod względem długości;

– liczy w możliwie szerokim zakresie, nazywając liczebniki;

– liczy na palcach w sytuacjach zadaniowych;

– tworzy prace plastyczne inspirowane pięknem krajobrazów Polski;

– wykonuje upcyklingową pracę plastyczną;

– tworzy różnorodne kompozycje  na dany temat;

– łączy różne materiały, tworząc kompozycje przestrzenne;

– okazuje radość z zabaw przy muzyce;

– estetycznie porusza się w takt muzyki;

– aktywnie uczestniczy w zabawach orientacyjno – porządkowych, bieżnych, skocznych, równowagi, czworakowania i ćwiczeniach kształtujących postawę;

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach prowadzonych na placu przedszkolnym;

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmiczno – muzycznych z wykorzystaniem przyborów;

– aktywnie uczestniczy w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu.

Skip to content