Grupa Jagódki

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Jolanta Kowalczyk

mgr Katarzyna Słota

e-mail grupowy: grupa jagodki.p7@gmail.com

Konsultacje dla rodziców: wtorek – godz. 16:00 – 16:30 Katarzyna S.

                                                   piątek – 11:00 – 11:30 Jolanta K.                             

CZERWIEC – grupa JAGÓDKI

Tematy kompleksowe:

 1. Dzieci z całego świata.
 2. Na naszym podwórku.
 3. Wkrótce wakacje.
 4. Woła nas słoneczne lato.

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 • Słucha wierszy , opowiadań ; wypowiada się na temat ich treści.
 • Wypowiada się na temat ,,Kto to jest przyjaciel”, wymienia cechy przyjaciela, ocenia zachowania bohaterów.
 • Wymienia różnice w wyglądzie zewnętrznym dzieci mieszkających na różnych kontynentach.
 • Wykonuje prezent dla przyjaciela.
 • Wymienia charakterystyczne cechy lata ,wie, jak należy ubierać się latem.
 • Rozpoznaje i nazywa różne środki lokomocji.
 • Wypowiada się na temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wędrówek, wyjaśnia gdzie można bawić się bezpiecznie.
 • Wie, jakie przedmioty są potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek.
 • Tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik.
 • Rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe, wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym i słuchowy,
 • Dzieli zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach, rozpoznaje napisane swoje imię.
 • Śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych, wypowiada się na temat treści piosenek, odpowiednio reaguje na przerwy w muzyce, dostrzega zmiany dynamiki, tempa, wysokości dźwięków, tworzy akompaniament na instrumentach perkusyjnych, chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych współczesnych i ludowych.
 • Prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi  ,rozwiązuje proste zadania matematyczne, liczy w zakresie 10 i więcej , ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach , dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy, porusza się w przestrzeni wg poleceń nauczyciela, dostrzega rytm,
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną , wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.
 
Skip to content