REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2023/2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1883/2023 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 10.01.2023 r. informujemy:

  • SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – Od 6 lutego do 17 lutego 2023 r.
  • ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA OBOWIĄZUJĄCYCH KRYTERIÓW – Od 20 lutego do 3 marca 2023 r.
  • PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ (ZAKWALIFIKOWANI) – Od 6 marca do 7 marca 2023 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH – 8 marca 2023 r.
  • ZŁOŻENIE POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE, DO KTÓREJ DZIECKO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE – Od 9 marca do 10 marca 2023 r.
  • DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ(PRZYJĘCI) – Od 13 marca do 14 marca 2023 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH – 15 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty m.in. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024 umieszczone są na stronie internetowej przedszkola w zakładce Strefa dla rodzica: REKRUTACJA.

Previous article

Next article

You May Also Like

Skip to content