Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Nr 7 w Zawierciu

I.  Zajęcia poranne

6.00 – 9.00   Przychodzenie    dzieci    do    przedszkola.    Czynności    opiekuńcze

i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

II. Realizacja podstawy programowej

9.00 – 9.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne i samoobsługowe.  Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Śniadanie.

9.30 – 12.30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne, organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.

12.30 – 13.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne i samoobsługowe.  Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Obiad.

13.00 – 13.45 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza.

13.45 – 14.00   Przygotowanie     do      podwieczorku.        Zabiegi      higieniczne i samoobsługowe.  Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Podwieczorek.

III. Zajęcia popołudniowe

14.00 – 16.30   Dowolna   działalność   dzieci,   zabawy   w   sali   lub   na  powietrzu.

Kontakty  indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Zajęcia i zabawy wspomagające rozwój dziecka, zajęcia dodatkowe.

 

Skip to content