ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Grupa Krasnale
30 i 31 sierpnia zapraszamy dzieci nowoprzyjęte
wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne.
Zajęcia będą odbywały się od 10.00 do 11.00
na placu przedszkolnym.
Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa
w zajęciach może wziąć udział tylko jeden rodzic
od każdego dziecka.

Previous article

You May Also Like

Skip to content