Rekrutacja 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 982/2021 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22.01.2021 r. informujemy:

SKŁADANIE DEKLARACJI O  KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – Od 8 lutego do 19 lutego 2021r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI  SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA OBOWIĄZUJĄCYCH KRYTERIÓW –  Od 22 lutego do 5 marca 2021r.

PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ (ZAKWALIFIKOWANI) – Od 8 marca do 10 marca 2021r.
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH – 11 marca 2021r.
ZŁOŻENIE POTWIERDZENIA ZAPISU DZIECKA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE, DO KTÓREJ DZIECKO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE – Od 12 marca do 17 marca 2021 r.
DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ(PRZYJĘCI) – Od  18 marca do 19 marca 2021r.
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH –  22 marca 2021r.

 

 

 

Szczegółowe informacje  oraz dokumenty m.in.
wniosek  o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022 umieszczone są w załącznikach poniżej.

Skip to content